e-kurz - Ochrana stromov pri stavebnej činnosti

Názov kurzu Ochrana stromov pri stavebnej činnosti
Meno univerzity Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Meno fakulty Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Autor prof. Ing. Viera Paganová,PhD.
Kľúčové slová stromy korene ochrana stromov poškodenie stromov stavba
WWW http://moodle.uniag.sk/course/view.php?id=193
Oblasť Krajinná a záhradná architektúra
Kategória e-kurz
Jazyky Slovenský
LMS Moodle
Prístup autorizovaný - Ak máte záujem o prístup do tohto kurzu kontaktujte autora
Cieľová skupina VŠ štúdium denné
celoživotné vzdelávanie/kariérny rast
Počet absolventov 40
Realizácia v rámci projektu
Počet tém 8
Časová náročnosť 60
Anotácia Kurz sa venuje charakteru a rozsahu poškodení, ktoré na stromoch môžu vzniknúť pri výkone stavebných prác. Oboznamuje s princípmi a možnosťami aktívnej ochrany stromov pri stavebnej činnosti so štandardnými technikami a ochrannými prvkami. Vysvetľuje plán ochrany stromov na stavbe, princípy jeho prípravy a tvorby. V individuálnych zadaniach študenti pre konkrétnu lokalitu navrhnú plán ochrany stromov. Výstupy spracujú v podobe výkresov, textových pokynov a finančnej kalkulácie nákladov na ochranu.
Použité prvky diskusné fóra
Rok spustenia kurzu 2015
Kontakt na autora kurzu: prof. Ing. Viera Paganová, PhD. (viera.paganova@uniag.sk)

Posledná aktualizácia: 14.01.2016 11:13

Filter

Ste organizátorom elektronického vzdelávacieho kurzu a máte záujem pridať ho do databázy kurzov na Portál VŠ?

Pridať kurz