e-kurz - Ochrana stromov pri stavebnej činnosti

Course name Ochrana stromov pri stavebnej činnosti
University name Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Name of faculty Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Author prof. Ing. Viera Paganová,PhD.
Key words stromy korene ochrana stromov poškodenie stromov stavba
WWW http://moodle.uniag.sk/course/view.php?id=193
Area Krajinná a záhradná architektúra
Category e-kurz
Languages Slovenský
LMS Moodle
Access autorizovaný - Ak máte záujem o prístup do tohto kurzu contact the author
Target group VŠ štúdium denné
celoživotné vzdelávanie/kariérny rast
Number of graduates 40
Implementation v rámci projektu
Number of topics 8
Time needed 60
Annotation Kurz sa venuje charakteru a rozsahu poškodení, ktoré na stromoch môžu vzniknúť pri výkone stavebných prác. Oboznamuje s princípmi a možnosťami aktívnej ochrany stromov pri stavebnej činnosti so štandardnými technikami a ochrannými prvkami. Vysvetľuje plán ochrany stromov na stavbe, princípy jeho prípravy a tvorby. V individuálnych zadaniach študenti pre konkrétnu lokalitu navrhnú plán ochrany stromov. Výstupy spracujú v podobe výkresov, textových pokynov a finančnej kalkulácie nákladov na ochranu.
Used components diskusné fóra
Year of course start 2015
Contact the author of the course: prof. Ing. Viera Paganová, PhD. (viera.paganova@uniag.sk)

Last update: 14.01.2016 11:13

Filter

Are you the organiser of an electronic educational course and interested in adding it to the course database on the Slovak Universities Portal?

Add a course