Elektronická prihláška na VŠ

Aktuality

Predĺženie termínu podávania prihlášok na Divadelnú fakultu VŠMU

03.03.2021

Predĺžený termín podávania prihlášok  

PONUKA EURÓPSKEHO PARLAMENTU ON LINE PREDNÁŠKY PRE ŠTUDENTOV

16.02.2021

Online rozhovory EP Online Európske semináre pre mládež  

Deň otvorených dverí na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre online

01.02.2021

Deň otvorených dverí na UKF online  

Deň otvorených dverí Katolíckej univerzity v Ružomberku

29.01.2021

Deň otvorených dverí 2021  

Online DOD na fakultách Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

28.01.2021

Online DOD na našich fakultách