Elektronická prihláška na VŠ

Aktuality

Deň otvorených dverí Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne

16.01.2019

Deň otvorených dverí Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne  

Deň otvorených dverí Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku

16.01.2019

Deň otvorených dverí Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku  

Deň otvorených dverí Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

16.01.2019

Deň otvorených dverí Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  

Deň otvorených dverí Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

16.01.2019

Deň otvorených dverí Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici  

Deň otvorených dverí Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

16.01.2019

Deň otvorených dverí Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici