Elektronická prihláška na VŠ

Aktuality

Deň otvorených dverí na Jesseniovej lekárskej fakulte so sídlom v Martine

17.01.2018

Deň otvorených dverí na Jesseniovej lekárskej fakulte so sídlom v Martine  

Deň otvorených dverí na FaF UK

17.01.2018

Deň otvorených dverí na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave  

Deň otvorených dverí na Fakulte verejnej správy

17.01.2018

Deň otvorených dverí na Fakulte verejnej správy Univerzity Pavla Šafárika v Košiciach  

Deň otvorených dverí 6.2.2018 na TF KU

16.01.2018

Deň otvorených dverí 6.2.2018 na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku  

Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UPJŠ

16.01.2018

Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach