Elektronická prihláška na VŠ

Aktuality

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave: Prípravný kurz na prijímacie skúšky na akademický rok 2020/2021

06.12.2019

Prípravný kurz na prijímacie skúšky na akademický rok 2020/2021  

MTF STU na 4.mieste

05.12.2019

Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave na 4. mieste  

FAPZ SPU sa prezentovala v Michalovciach

04.12.2019

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre  

Zaži výšku ešte pred prihláškou

04.12.2019

Takmer 450 študentov stredných škôl z celého Slovenska sa zúčastnilo novembrového projektu MiniErasmus  

Trenčianska univerzita otvára profesijne orientované programy

27.11.2019

Trenčianska univerzita otvára profesijne orientované programy