Zvyšujeme ochranu priemyselného vlastníctva Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

08.07.2022

Slovenská technická univerzita podniká kroky na zvýšenie ochrany patentov, ktoré sa zrodia na jej pôde. Rektor STU Oliver Moravčík a prokurista spoločnosti inventa Patentová a známková kancelária s.r.o. Radovan Čechvala ako podpísali dnes Zmluvu o poskytovaní odborných služieb v oblasti priemyselných práv a práv obdobných priemyselným právam so zameraním na oblasť pôsobenia ako je strojársky priemysel, automobilový priemysel, materiálové technológie, výrobné systémy a zariadenia a elektrotechnika.

„Na základe zmluvy budú texty patentových a iných prihlášok odborne spracované tak, aby ochrana predmetov priemyselného vlastníctva STU bola adekvátne zabezpečená,“ vysvetlila riaditeľka Know-how centra STU Lucia Rybanská.

Spoločnosť inventa je jednou z najstarších patentových kancelárií na Slovensku. Bola založená v roku 1990 a sídli v Bratislave. Kancelária zabezpečuje široký rozsah služieb v oblasti práv duševného vlastníctva, vrátane zastupovania pred slovenským Úradom priemyselného vlastníctva ako aj pred Európskym patentovým úradom (EPO) a Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO). inventa sa aj vzhľadom na svoje rozsiahle skúsenosti venuje technickým riešeniam vo všetkých oblastiach vedy a techniky poskytuje konzultačných služieb a zastupovanie v oblasti patentov, ochranných známok, dizajnov a úžitkových vzorov.

Zdroj: https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/zvysujeme-ochranu-priemyselneho-vlastnictva-stu.html?page_id=15010