Zaži deň v koži vysokoškoláka

04.05.2018

V dňoch 23. mája30. mája 2018 (streda) o 8.30 hod. sa na Univerzite Komenského v Bratislave (Aula UK na 1. poschodí a Auditorium maximum na 2. poschodí) uskutoční podujatie s názvom Zaži deň v koži vysokoškoláka.

V prvom termíne si pre študentov a študentky nematuritných ročníkov stredných škôl pripravili zaujímavé prednášky prednášajúci z Filozofickej fakulty UK, Prírodovedeckej fakulty UK a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Predstavia vám rozličné témy a disciplíny, ktoré sa na ich fakultách vyučujú. 

Program

V druhom termíne budú prednášať odborníci z Právnickej fakulty UK, Fakulty managementu UK a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. 

Zdroj: https://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/zazi-den-v-kozi-vysokoskolaka-4/