Za dobrovoľnícku prácu ocenili aj ľudí z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

04.02.2019
Priestorom na stretnutie dobrovoľníckej komunity bol v stredu 30. januára 2019 slávnostný galavečer s názvom Srdce na dlani, ktorý sa konal v Nitrianskej synagóge za prítomnosti zástupcov mimovládnych organizácií a samosprávy. Ide o symbolické oceňovanie dobrovoľníckej práce, ktorú jednotlivci i kolektívy odviedli v uplynulom roku. Medzi ocenenými sa každoročne objavujú aj študenti, zamestnanci alebo absolventi Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a inak to nebolo ani tento rok. Keramické Srdce na dlani v oblasti umenia a kultúry si z rúk primátora Mareka Hattasa prevzal Juraj Novák, absolvent Katedry výtvarnej tvorby a výchovy, ktorý nedávno ukončil doktorandské štúdium na Katedre kulturológie Filozofickej fakulty UKF.
Na ocenenie ho nominovala Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre, a to za jeho aktivity na poli kultúrneho dedičstva Nitry, za jeho mapovanie, záchranu a popularizáciu, špeciálne za trojročný, ešte neukončený projekt "Bártfay medzi nami". „Ocenenie prijímam s pokorou a vďakou a je to aj ocenenie dobrovoľníckej práce ľudí, ktorí sú okolo mňa a spolupracujú na projekte,“ povedal nám Juraj. „Znamená pre mňa záväzok v tejto práci pokračovať.“
Okrem toho jeden z ďakovných listov poputoval Michalovi Lienerovi, študentovi Katedry kulturológie Filozofickej fakulty UKF. Nominovaný bol Divadelnou Nitrou za podujatie Divadelná Nitra v roku 2018, kde pracoval ako dobrovoľník v sprievodnom programe a na pohotovosti. „Čiže to boli aktivity rôzneho typu ako pomáhanie s balónovým sprievodom počas Bielej noci, staranie sa o súbory, ktoré hrali v nedeľu v synagóge, ale aj stavba námestia, prenášanie či nosenie rôznych potrebných vecí,“ priblížil nám Michal. O ocenení do poslednej chvíle nevedel, priatelia ho nachystali pre neho ako prekvapenie. „Vedel som, kam idem, ale nevedel som prečo. Keď mi to bolo oznámené, tak som bol v miernom šoku. Vôbec by mi ani nenapadlo, že by som mohol byť za to ocenený. Bol som tam, lebo ma to bavilo a rád pomáham druhým. Takže som bol poctený tým, že moje dobrovoľníctvo prišlo až do takého štádia.“
Dobrovoľnícku činnosť berie tento mladý muž ako samozrejmosť: „Pomôcť druhým nezištne, len tak, lebo ma to baví a lebo chcem, to už bohužiaľ v tejto dobe nefunguje tak ako kedysi,“ hovorí. „Preto ma vždy udivuje, keď som niekde, kde sú dobrovoľníci a je ich tam veľa. Či už na Divadelnej Nitre, na oceňovaní dobrovoľníkov alebo v Slovenskom červenom kríži… Vždy ma veľmi poteší, že sa stále nájdu ľudia, ktorí pomôžu len tak, či za úsmev a poďakovanie. Vidieť radosť na tvári ľuďom, ktorým pomôžeme, je na nezaplatenie. Dúfam, že bude stále veľa ľudí, ktorí budú ochotní byť dobrovoľníkmi a budú pomáhať nezištne.“
Nitrianske centrum dobrovoľníctva, ktoré podujatie organizuje v spolupráci s Mestom Nitra, zaevidovalo v jeho ôsmom ročníku 29 nominácií od 20 organizácií so 75 menami dobrovoľníkov. Nominácie bolo možné podať v siedmich kategóriách: sociálna a zdravotná oblasť, práca s deťmi a mládežou, oblasť výchovy a vzdelávania, oblasť umenia a kultúry, ochrana životného prostredia, dobrovoľníci do 18 rokov a oblasť športu.
Text: Mgr. Jana Krajčovičová, R – Oddelenie médií
Foto: www.ncdnitra.sk, Mgr. Juraj Novák, PhD., facebook Divadelná Nitra

Zdroj: https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/2721-za-dobrovolnicku-pracu-ocenili-aj-ludi-z-ukf