Výzva študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre: Pomôžme nášmu poľnohospodárskemu a potravinárskemu priemyslu! Buďme súčinní s obchodmi s potravinami!

31.03.2020

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa pridáva k iniciatíve, ktorú odštartovala Potravinárska komora Slovenska a Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska. Jej myšlienkou je pomôcť pri nedostatku pracovných síl v potravinárskom priemysle. K tejto iniciatíve sa postupne pridali aj ostatné priemyselné zväzy a združenia na čele so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou.

Rovnako sme pristúpili k dohode so Zväzom obchodu a Slovenskou alianciou moderného obchodu, ktorí komunikujú v záujme obchodníkov s potravinami a majú podobné problémy so zamestnaneckými kapacitami.

Prísne opatrenia na zabránenie šírenia pandémie koronavírusu COVID-19 na jednej strane obmedzili ubytovacie a stravovacie zariadenia pôsobiace v cestovnom ruchu, na druhej strane potravinárske podniky zápasia s poklesom počtu pracovnej sily, pričom im narastajú objednávky zo strany obchodných sietí.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa preto otvorene hlási k tejto iniciatíve, a v týchto zložitých časoch chce byť aktívna aj pomocou svojej študentskej kapacity. Študenti tak môžu svojou osobnou angažovanosťou pomôcť v zabezpečovaní dostatočného množstva potravín pre nás všetkých, v rámci svojej povinnej praxe.

Verím, že aj touto iniciatívou SPU v Nitre preukáže dôležitosť a opodstatnenosť štúdia v daných pôdohospodárskych a potravinárskych odboroch.

Klaudia Halászová, rektorka SPU v Nitre

Zdroj: https://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/v%C3%BDzva-%C5%A1tudentom-spu-v-nitre-pom%C3%B4%C5%BEme-n%C3%A1%C5%A1mu-po%C4%BEnohospod%C3%A1rskemu-a-potravin%C3%A1rskemu-priemyslu-bu%C4%8Fme-s%C3%BA%C4%8Dinn%C3%AD-s-obchodmi-s-potravinami/