Výzva na predkladanie návrhov na členov rady Fondu na podporu vzdelávania

09.04.2021

Do 12. mája 2021 je možné predkladať návrhy na členov rady Fondu na podporu vzdelávania. Túto možnosť majú podľa zákona odborové organizácie, ktoré zastupujú pedagogických zamestnancov, ako aj právnické osoby zastupujúce zriaďovateľov škôl.

Fond na podporu vzdelávania je neštátny účelový fond a poskytuje zvýhodnené pôžičky pre študentov vysokých škôl a pedagógov. Rada fondu je najvyšším orgánom Fondu na podporu vzdelávania, má päť členov, z ktorých troch vymenúva minister školstva, vedy, výskumu a športu SR a dvoch Študentská rada vysokých škôl.