Výstava študentských diel - Novoročný grafický list 2012

27.12.2012

13. decembra 2012 - 31. januára 2013, historická budova Univerzity Komenského v Bratislave (Šafárikovo nám. 6)

Vo foyeri historickej budovy Univerzity Komenského v Bratislave (Šafárikovo nám. 6) si až do konca januára môžete pozrieť výstavu vybraných študentských prác na tému: Novoročný grafický list 2012.

Výtvarnú súťaž pre študentov Univerzity Komenského v Bratislave už tradične vyhlasuje rektor UK.

Tohtoročná súťaž prebiehala od 24. septembra do 26. októbra 2012. Do súťaže sa zapojilo spolu 103 študentov, ktorí predložili 254 kreatívnych umeleckých diel. Študentské práce odborne posúdila hodnotiaca komisia Katedry výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK na čele s predsedom doc. M. Činovským, akad. mal., ArtD. Autori prvých troch prác získali finančnú odmenu.

Zdroj: http://www.uniba.sk