Výstava o Univerzite vo Varšave na UK

21.11.2012

Pred Aulou UK v Bratislave dnes slávnostne otvorili výstavu Varšavská univerzita v dobe Chopina a na prahu 3. tisícročia. Rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., vo svojom príhovore ocenil možnosť prezentovať zaujímavú výstavu na pôde UK.

Výstavu si záujemcovia môžu pozrieť vo vstupných priestoroch hlavnej budovy Univerzity Komenského v Bratislave (Šafárikovo nám. 6) do 7. decembra 2012. Budú sa môcť zoznámiť s históriou tejto takmer 200-ročnej univerzity a jej plánovanými zmenami súvisiacimi s modernizáciou univerzitného kampusu.

Na otvorení výstavy sa zúčastnili aj veľvyslanec Poľskej republiky na Slovensku Andrzej Krawczyk či riaditeľ Múzea Univerzity vo Varšave profesor Jerzy Miziołek.

V jednej časti sa výstava venuje histórii univerzity, ktorá sa začala na začiatku 19. storočia – v roku 1816, kedy bola založená. Druhá časť výstavy predstavuje „univerzitu tretieho tisícročia“, kde je možné vidieť vizualizácie a fotografie zrekonštruovaných fakúlt a zariadení. Medzi nimi sa Univerzita vo Varšave chystá rekonštruovať napríklad Starú i Novú knižnicu, Fakultu fyziky, Fakultu žurnalistiky a politických vied či Collegium Iuridicum.