Výstava Jan Patočka – život a dielo na Filozofickej fakulte UPJŠ

05.02.2016

Jednému z najvýznamnejších československých filozofov 20. storočia Janovi Patočkovi je venovaná výstava v priestoroch Katedry filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty UPJŠ na Moyzesovej 9 v Košiciach.

„Táto výstava je súčasťou a jedným z hlavných výstupov projektu APVV s názvom Patočkova asubjektívna fenomenológia a dejiny filozofie. Širokej verejnosti by mala v skratke predstaviť Jana Patočku a jeho život a dielo," uviedol zodpovedný riešiteľ projektu Mgr. Róbert Stojka, PhD.

Expozíciu môžu záujemcovia navštíviť do konca februára 2016.

Zámerom Katedry filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ v Košiciach je výstavu - realizovanú v spolupráci a Archívom Jana Patočku v Prahe - ponúknuť aj ďalším slovenským katedrám s filozofickým zameraním.

Citát

...neexistuje žádný konec... i to, co se zdá na první pohled samozřejmé, je možno učinit předmětem dotazování, problematizování...

Jan Patočka

Zdroj: PhDr. Marián Gladiš, PhD.

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

e-mail: marian.gladis@upjs.sk

tel.: (055) 234 7139

Fotogaléria k článku: