Vysoká škola manažmentu (VŠM/CityU programs) už štrnástykrát organizuje „Medzinárodný workshop o znalostnom manažmente“ - IWKM

01.08.2019

Vysoká škola manažmentu (http://www.vsm.sk/svk/) organizuje každoročný „Medzinárodný workshop o znalostnom manažmente“ (International Workshop on Knowledge Management).

V tomto roku bude kľúčovou témou „Znalostní pracovníci v ére znalostí“ (Knowledge Workers in the Knowledge Era).

Dátum a miesto: 14. ročník IWKM sa bude konať 7. a 8. novembra 2019 na VŠM, Panónska cesta 17, Bratislava.

Aktivity:
Konferencia eFOCUS (https://konferencie.efocus.sk) je ideovou súčasťou podujatia, bude sa konať 7. novembra 2019 na VŠM, Panónska cesta 17, Bratislava. Portál focus.sk je partnerom IWKM. Je zameraný na znalostnú ekonomiku, digitálne technológie, projektové riadenie, informačnú a kybernetickú bezpečnosť.
Tradičné sprievodné podujatie JOB FAIR sa bude konať 7. novembra súbežne na VŠM v Bratislave aj v Trenčíne. V rámci neho sa registrované firmy môžu prezentovať študentom VŠM.

Predkonferenčný seminár je príležitosťou na prezentovanie praktických skúseností s problematikou DM (Data Mining) nástrojov (SW systémov) s dôrazom na časť interpretácie výstupov z DM algoritmov a spolupráce s ľuďmi, ktoré tieto výstupy budú ďalej využívať. Bude sa konať v piatok 8. novembra v Bratislave.
Téma seminára: Data mining pre znalostných pracovníkov (Data Mining Tools for Knowledge Workers).


Prezentácia konferenčných príspevkov bude pokračovať 8. novembra 2019 po seminári. V tomto roku VŠM spolupracuje pri organizovaní aktivít IWKM s Fakultou hospodárskej informatiky, EU Bratislava (http://fhi.euba.sk/en/ ). Spojením IWKM s tradičnou konferenciou FHI – „Inovačné procesy v e-learningu“ – (IPE) tieto školy dokazujú, že spojenie súkromnej, verejnej a podnikateľskej sféry nie je v ére znalostí „science fiction“.


Témy, pozvánku a ďalšie informácie nájdete na webovej stránke konferencie: http://www.vsm.sk/svk/veda-vyskum/konferencie-seminare/6th-international-workshop-on-knowledge-management/6th-international-workshop-on-knowledge-management.html

Meno: Ing. Renata Janošcová, PhD.
E-mail: rjanoscova@vsm.sk