Výber vysokej školy očami odborníkov Univerzity Komenského v Bratislave

06.02.2013

Február sa už tradične spája s výberom vysokej školy a podávaním prihlášok na štúdium. Ako sa pri výbere vysokej školy rozhodovali poprední slovenskí odborníci, ktorí pôsobia na najväčšej a najstaršej slovenskej univerzite – Univerzite Komenského v Bratislave (UK)? Čo pri ich rozhodovaní zohralo najdôležitejšiu úlohu? To prezradili botanik a rektor UK Karol Mičieta, religionista Milan Kováč z Filozofickej fakulty UK, fyziologička a prodekanka Lekárskej fakulty UK Daniela Ostatníková a ďalší.

Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., botanik, rektor Univerzity Komenského v Bratislave (absolvent Prírodovedeckej fakulty UK)

"Vyrastal som v prírodopisnom kabinete, nakoľko otec bol učiteľom biológie. Už od šiestich rokov som zbieral rôzne prírodniny, najmä motýle, zoznamoval som sa s obsahom časopisov Živa a Vesmír. Ako víťaz biologickej olympiády som bez prijímačiek postúpil na Univerzitu Komenského, kde som mohol naďalej rozvíjať svoje koníčky, záujmy a vedecké túžby."

Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., fyziologička, prodekanka Lekárskej fakulty UK (absolventka Lekárskej fakulty UK)

"Obaja moji rodičia vyštudovali medicínu a sú absolventmi našej univerzity. Ako deti sme aj s mojimi súrodencami navštevovali rodičov v nemocnici a aj doma sa rodičia rozprávali
o medicínskych problémoch. Napokon, aj k nám domov často prichádzali ich kolegovia
a niekedy tiež susedia či rodinní známi s bolesťami a zdravotnými problémami. Takže pre mňa bolo celkom prirodzené hlásiť sa po strednej škole na štúdium medicíny a rovnako aj pre mojich súrodencov, ktorí sú obaja lekári. Medicínu aj dnes vnímam ako nádherné povolanie a naplňujúce celoživotné štúdium. Aj po mnohých rokoch ma stále fascinuje dokonalosť ľudského tela a záhady ľudskej mysle. Keby som sa mala dnes rozhodovať, opäť by som volila medicínu."

Prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., odborník v oblasti knižničnej a informačnej vedy, dekan Filozofickej fakulty UK (absolvent Filozofickej fakulty UK)

"Moje rozhodovanie pri výbere vysokoškolského štúdia bolo v podstate pragmatické. Napriek tomu, že som na základnej či strednej škole nemal výraznejšie problémy s matematikou alebo fyzikou, od detstva ma bavili humanitne orientované predmety, najmä jazyky. Vedel som, že chcem ísť do Bratislavy na filozofickú fakultu a študovať niečo s angličtinou. No a keďže som nechcel byť učiteľom (sic!) ani prekladateľom, voľba padla na jediné takéto štúdium angličtiny, ktoré v tej dobe Filozofická fakulta UK ponúkala. Odbor sa vtedy nazýval vedecké informácie a knihovníctvo a študoval sa v kombinácii s angličtinou. Nikdy som svoje rozhodnutie neľutoval, pretože práca s informáciami je fascinujúca a rýchlo sa rozvíjajúca oblasť a za celé obdobie môjho profesionálneho pôsobenia ma neustále tlačí k tomu, aby som sledoval a zvládal aktuálne výzvy spojené s rozvojom informačných a komunikačných technológií a využívaním informácií v spoločnosti."

Doc. RNDr. Katarína Mikušová, PhD., biochemička, vedúca Katedry biochémie Prírodovedeckej fakulty UK (absolventka Prírodovedeckej fakulty UK)

"Vyrastala som síce ako panelákové dieťa, ale rodičia a starí rodičia ma "ťahali do prírody" už takmer od narodenia. A tak som ovoniavala kvietky, pozorovala chrobáčiky a tešila sa zo všetkého živého okolo seba. Keď som bola staršia, asi piatačka, začala som si robiť herbár
a bola som pyšná na jedinečný lis na rastlinky, ktorý mi vyrobil starký. Neskôr som sa od svojich skvelých učiteľov biológie a chémie na popradskom gymnáziu dozvedela
o molekulách, čo vytvárajú všetku tú krásu... A tieto vedomosti mi umožnili čítať prírodovedné časopisy, ktoré rodičia a starí rodičia odoberali. Z nich ma najviac ovplyvnil Vesmír. Dodnes si pamätám, aká som bola hrdá, keď som pochopila, ako funguje bakteriofág objavený českým vedcom Václavom Pačesom. Tak sa asi zrodil môj záujem študovať fungovanie života na molekulovej úrovni. A túto možnosť ponúkal práve odbor biochémia na Prírodovedeckej fakulte UK. Svoje rozhodnutie som nikdy neoľutovala a som rada, že sa u nás na katedre stále stretávame so študentmi podobne zvedavými a nadšenými, ako som kedysi bola aj ja."

Prof. Mgr. Milan Kováč, PhD., religionista, vedúci Katedry porovnávacej religionistiky Filozofickej fakulty UK (absolvent Filozofickej fakulty UK)

"Vysokoškolské štúdium som mal komunistickým režimom zakázané. Pracoval som ako pomocný robotník a to mal byť môj osud, s ktorým som sa nevedel a nechcel zmieriť. Po páde režimu som si podal prihlášku na filozofiu a históriu, pretože som chcel rozumieť tomuto svetu, poznať jeho súvislosti a spôsoby uvažovania o nich. Dodnes tú kombináciu neľutujem a nech robím čokoľvek, stojí v pozadí mojich rozhodnutí."