Vianočný benefičný koncert

26.11.2012

Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre Vás pozýva na slávnostný benefičný koncert konaný pod záštitou rektora SPU v Nitre Dr. h. c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD.

Vianočný dar SPU

12. decembra 2012 o 18.00 h v aule univerzity

Účinkujú: sólista opery SND Martin Malachovský, sopranistka Anna Herczenik a spevák populárnej hudby András Géczi (Maďarsko), Cimbalová hudba Zobor pod vedením Viliama Hubinského, Funny Jazz Quartet a folklórny súbor Zobor.

Výťažok z koncertu bude venovaný Správe zariadení sociálnych služieb mesta Nitry. Zbierka povolená rozhodnutím ObU-NR-OVVS4-2012/01713