Vianočné posolstvo – darovať a byť obdarovaný

04.12.2022

Adventný 30. november 2022 bol na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva a na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre naplnený vianočnou atmosférou vďaka benefičnému podujatiu Vianočné posolstvo – darovať a byť obdarovaný. Už od roku 2015 sa v adventnom období stáva univerzita miestom predvianočných stretnutí klientov zariadení sociálnych služieb, študentov a zamestnancov univerzity. Podujatie inšpiruje ľudí k uvažovaniu o dobrovoľníckej činnosti a k aktívnemu zapojeniu sa do pomoci pre tých, ktorí našu pomoc potrebujú.

V univerzitných priestoroch sa stretli zamestnanci a klienti z 12 zariadení sociálnych služieb z Nitrianskeho samosprávneho kraja, zamestnanci a študenti univerzity a aj verejnosť. V obyčajných ľudských rozhovoroch mali možnosť obdarovať svojou pozornosťou a záujmom tých, ktorým kontakt s bežným svetom obmedzuje ochorenie a v posledných troch rokoch aj pandémia ochorenia Covid-19.
Zariadenia zároveň prezentovali umeleckú vianočnú tvorbu svojich klientov a klientiek, z ktorej mali návštevníci podujatia možnosť vybrať si pre seba alebo svojich blízkych darček, ktorý im v predvianočnom čase prinesie domov tvorivosť, spomienky a túžby ľudí, ktorí dni svojho života trávia mimo svojich rodín, v inštitucionalizovanej starostlivosti. Kúpou darčeka je jeho tvorca obdarovaný pozornosťou, uznaním a ocenením svojej práce.

Klienti zariadení sociálnych služieb sa mali možnosť stretnúť aj so študentmi univerzity a dokonca aj so študentkami a študentmi, pre ktorých sú ich zariadenia zároveň praxovými zariadeniami pre výkon odbornej praxe sociálnej práce. A stretnutia to boli, na základe slov klientiek a klientov, naozaj radostné. Inšpiratívne boli aj stretnutia s našimi absolventkami, ktoré sú vo výkone sociálnej práce úspešné.
Sme veľmi radi, že sa nám na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva aj prostredníctvom Vianočného posolstva darí budovať mosty medzi akademickým vzdelávaním a praxou v pomáhajúcich profesiách. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na príprave a realizácii podujatia podieľali. Zariadeniam sociálnych služieb, ktoré prijali naše pozvanie, Rektorátu UKF za technickú a propagačnú podporu a študentkám našej fakulty, ktoré sprevádzali hostí zo zariadení sociálnych služieb a prezentovali ich aktivity a vianočné výrobky študentkám a študentom fakulty, ale aj verejnosti.

Text: PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD., prodekanka FSVaZ pre vonkajšie vzťahy a rozvoj, PhDr. Katarína Minarovičová, PhD., zástupkyňa vedúcej Katedry sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ
Foto: Bc. Ľubomír Balko, R – Oddelenie médií

Zdroj: https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/5705-vianocne-posolstvo-darovat-a-byt-obdarovany-2022