Vedomostné motory prekročili 150-tku

26.02.2014
Od prvých študentov smerujúcich do praxe prekročili vedomostné motory 150 ponúk na dlhodobú prax. Firmy tak ponúkajú vysokoškolákom možnosť získať praktické schopnosti v rámci národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“. Dvere firiem sú teda otvorené, stačí sa uchádzať o prax (http://www.vysokoskolacidopraxe.sk/prihlaska-studenta-na-prax/).
Aktuálne informácie, ako napreduje národný projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorého riešiteľom je aj Technická univerzita v Košiciach, popisuje tlačová správa http://www.minedu.sk/vysokoskolaci-dostali-cez-projekt-uz-vyse-150-ponuk/.
Cieľom projektu je prispôsobiť vysokoškolské vzdelávanie potrebám vedomostnej spoločnosti prostredníctvom rozvoja inovatívnych foriem vzdelávania, rozvoja aktívnej spolupráce vysokých škôl so súkromným sektorom pri tvorbe nových študijných odborov a programov a pri racionalizácii a skvalitnení existujúcich študijných odborov a programov vysokých škôl a pri procese výučby; a zvýšením zapájania vysokých škôl do medzinárodnej spolupráce.


Viac o projekte môžete nájsť: http://www.vysokoskolacidopraxe.sk/

Zdroj: http://www.tuke.sk/tuke/pre-studentov/oznamy/vedomostne-motory-prekrocili-150-tku