V Gruzínsku vybojovali zlaté medaily. Úspešní fyzici navštívili rezort školstva

12.09.2021

Vzácna návšteva na ministerstve školstva. Pätica mladých fyzikov, ktorá počas prázdnin prezentovala dobré meno Slovenska za hranicami, zavítala na pôdu rezortu školstva. Veronika Ucekajová, Karolína Jediná, Daniela Vasiľová, Nina Nevláčilová a Michal Varšányi si z Medzinárodného turnaja mladých fyzikov v Gruzínsku priniesli zlaté medaily a v konečnom hodnotení celkové 2. miesto. Ich výkony vyvážené zlatom ocenil štátny tajomník ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Ľudovít Paulis. 

Naši stredoškoláci sa dokázali prebojovať až do finále, čo je za posledné roky náš najväčší úspech. Slovensko získalo aj prestížne ocenenie pre najúspešnejšiu súťažiacu turnaja, ktoré si prevzala kapitánka tímu Veronika Ucekajová.

„Som veľmi hrdý na týchto mladých ľudí, ktorí si tento úspech rozhodne zaslúžia. Svojím príkladom by mohli ísť vzorom aj ostatným rovesníkom. Zároveň oceňujem a ďakujem aj ich mentorom a ľuďom, ktorí im pomáhajú svoje schopnosti rozvíjať. Aj vďaka nim má veda na Slovensku budúcnosť,“ poďakoval štátny tajomník pre vedu, výskum a inovácie Ľudovít Paulis.

Na Medzinárodnom turnaji mladých fyzikov sa žiaci stredných škôl učia, ako vyzerá vedecký život a ako hodnotiť prácu iných. Riešenia žiakov stredných škôl tak presahujú bežné znalosti stredoškoláka a vyžadujú si mimoriadne prezentačné a argumentačné zručnosti.

Päťčlenné tímy riešia takmer celý rok úlohy, ktoré zväčša nie sú dostatočne teoreticky a prakticky preskúmané. Po vyriešení úlohy si musí člen družstva počas súťaže obhájiť svoje riešenie formou prezentácie pred oponentom, recenzentom a odbornou porotou. Tá pozostáva z vedcov, ktorí sa venujú rôznym oblastiam fyziky.