Uviedli do života zbierku básní Modlitbičky

04.12.2022

V nitrianskej synagóge sa 23. novembra 2022 konal slávnostný akt uvedenia do života zbierky poézie nitrianskeho autora, Ing. Milana Hodála, Modlitbička. Pravda, viera, nádej, láska – to sú hlavné idey básní M. Hodála, vďaka ktorým už dlhodobo nachádza súzvuk so svojimi čitateľmi a ktoré pár dní pred začiatkom adventu vyzneli až symbolicky. Podujatie, ktoré malo vyše sto návštevníkov a bolo určené širokej verejnosti, organizačne pripravili nitrianska odbočka Spolku slovenských spisovateľov, Literárny klub Janka Jesenského a občianske združenie Čakanka. Knihu do života uviedli pani Drahomíra Pechočiaková a MVDr. Ivan Godál.

Modlitbičky – podobne ako kánonická modlitba – vedú čitateľa k hlbokému zamysleniu, k reflexii o bytí a nebytí. Hlas básnika – a neraz aj varovne zdvihnutý prst – cez obrazy každodenných maličkostí zasiahne čitateľa na najcitlivejšom mieste. Každá báseň, každý verš sú presvedčivé, sú výpoveďami o vážnych veciach tak, ako to cíti autor i čitateľ.

Počas takmer dvojhodinového programu recitovali ukážky zo zbierky básní Modlitbička študentky editorstva a vydavateľskej praxe Kristína Libiaková, Katarína Šurínová a Mirka Valkovič Hiščáková. Úvodné slovo – predstavenie tvorby M. Hodála – patrilo Danke Ďurik Stančevovej. Interpretačný ponor do textov básní prezentovala Z. Kováčová – editorka zbierky Modlitbička. Večer bol ozvláštnený spevom Hany Černej a jej hudobným sprievodom. Podujatie bolo spojené s autogramiádou – básnik tradične venoval niekoľko desiatok výtlačkov svojim čitateľom – účastníkom neskorého popoludnia, ktoré sa vďaka poézii stalo sviatočným.
Podujatie organizačne pripravila prof. PaedDr. Z. Kováčová, PhD. – tajomníčka nitrianskej pobočky Spolku slovenských spisovateľov v spolupráci s odborom kultúry Mesta Nitra.

Text: Z. Kováčová
Foto: M. Hlôška

Zdroj: https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/5703-uviedli-do-zivota-zbierku-basni-modlitbicky