Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre sa zúčastní veľtrhu Gaudeamus

27.09.2022

UKF sa zúčastní XXV. ročníka Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus – Akadémia Bratislava 2022, ktorý sa uskutoční 4. až 6. októbra 2022 na výstavisku Incheba Expo Bratislava v hale D. Veľtrh je zameraný na pomaturitné vzdelávanie a je významným informačným zdrojom pre študentov stredných škôl.

Veľtrh návštevníkom ponúkne 406 univerzít, vysokých škôl, fakúlt a iných vzdelávacích inštitúcií. Študenti si budú môcť vybrať z viac ako 7 000 študijných programov. Okrem tuzemských univerzít na veľtrhu budú zastúpené aj vzdelávacie inštitúcie z 18 ďalších krajín.
Pre odborných návštevníkov je pripravený sprievodný program s názvom Pedagogické centrum, v ktorom bude počas troch dní veľtrhu prebiehať program prednášok, seminárov a konzultácií zameraný špeciálne na výchovných poradcov a pedagógov stredných škôl.
Pedagógovia a výchovní poradcovia môžu na návštevu veľtrhu využiť voľné vstupenky, ktoré dostanú po registrácii na www.gaudeamus-sk.sk.

Zdroj: https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/5563-ukf-sa-zucastni-veltrhu-gaudeamus