Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na Kariéra Expo v Nitre

30.03.2023

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a jej študenti sa 29. marca 2023 zúčastnili veľtrhu práce Kariéra EXPO – nie však ako návštevníci, ale po prvýkrát v pozícii vystavovateľov.

Ako nás informoval Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD., manažér Študentského centra UKF, ktoré univerzitnú účasť na podujatí organizačne zastrešovalo, zámerom bolo prezentovať nielen jednotlivé fakulty, ale aj univerzitu ako celok a dať príležitosť študentom dozvedieť sa dôležité informácie o našej univerzite a vzdelávaní na nej.

Našou cieľovou skupinou boli hlavne študenti stredných škôl – prostredníctvom vzdelávania sa na UKF môžu získať tie správne vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré im umožnia lepšie sa uplatniť na trhu práce.

Veľtrh práce Kariéra EXPO sa do Nitry preniesol po úspešných minuloročných podujatiach v mestách Košice a Bratislava. Na výstavisku Agrokomplex desiatky zamestnávateľov z regiónu ponúkli návštevníkom bohatý program zameraný na pracovný trh – workshopy, prednášky, modelové pohovory, podujatia zamerané na tvorbu životopisu či otestovanie sa v cudzích jazykoch alebo IT zručnostiach.

Text a foto: Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD., R – Študentské centrum

Zdroj: https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/5866-ukf-na-kariera-expo-nitra