UniRank 2020: Posunuli sme sa vyššie v rebríčku slovenských univerzít

12.02.2020

Podľa výsledkov za rok 2020 v  hodnotení UniRank sa Trnavská univerzita v Trnave umiestnila na 9. mieste v rebríčku slovenských univerzít, čím si v porovnaní s edíciou 2019 polepšila o dve miesta. Z pohľadu humanitne zameraných univerzít si v rebríčku naďalej udržuje popredné umiestnenie.

Trnavská univerzita: V popredí medzi humanitne orientovanými univerzitami 

UniRank™  je medzinárodným rankingom obsahujúcim recenzie a rebríčky viac ako 13 600 oficiálne uznaných univerzít a vysokých škôl v 200 krajinách sveta. V hodnotení sa na rozdiel od v iných rankingov nevychádza primárne z akademických údajov poskytnutých samotnými univerzitami, ale z platných, nezaujatých a neovplyvniteľných webových metrík poskytovaných nezávislými webovými zdrojmi. Základom je prezentácia na webe a obľúbenosť v zmysle odhadovanej návštevnosti, dôveryhodnosti zdrojov a popularita viazaná na kvalitu.

Do hodnotenia sa môžu dostať iba školy, ktoré spĺňajú nasledujúce kritériá - akreditácia príslušnou slovenskou organizáciou vyššieho vzdelávania, ponuka minimálne štvorročného vysokoškolského vzdelania (bakalárske) alebo postgraduálnych titulov (magisterských alebo doktorandských) a poskytovanie štúdia v prevažne v tradičnej priamej dennej forme výučby.

Najlepšou univerzitou vo svete podľa aktuálneho rebríčka UniRank™ 2020 je Massachusettský technologický inštitút.

Trnavská univerzita na vyzvanie organizátora rankingu po prvýkrát zrealizovala v roku 2019 aktualizáciu údajov v inštitucionálnom dotazníku pre zapojenie sa do rebríčka, čo ju v celkovom hodnotení slovenských univerzít za rok 2020 posunulo o dve priečky vyššie oproti minulému roku.

Zdroj: https://www.truni.sk/unirank-2020-posunuli-sme-sa-vyssie-v-rebricku-slovenskych-univerzit