UNINFOS 2019

25.07.2019

Pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej a rektorky Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD. sa bude na SPU v Nitre konať už 25. ročník konferencie UNINFOS 2019.

Bude sa konať v Nitre, v najstaršom meste na Slovensku (prvé potvrdené historické zmienky sú z roku 828) v areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou.

Na konferencii môžete získať veľa nových poznatkov, stretnúť veľa príjemných ľudí, nadviazať užitočné kontakty.

Viac