Trenčianska univerzita zlepšila svoje umiestnenie v celosvetovom rebríčku o 98 miest

11.07.2022

 V rebríčku SCImago Institutions Rankings, ktorý hodnotí výstupy a výkony akademických a výskumných inštitúcií z celého sveta si v tomto roku Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne zlepšila svoje umiestnenie až o 98 miest. SCImago predstavuje celosvetové hodnotenie vedecko-výskumných aktivít a v jeho rebríčku sa v roku 2022 nachádza 8084 najlepších z približne 30 tisíc výskumných inštitúcií.

Vedecký výkon bol hodnotený celkovo, ako aj v troch samostatných súboroch jeho ukazovateľov, a to vo výkonnosti výskumu, inovačných výstupoch a spoločenskom dopade. Nové zverejnené výsledky sa týkajú hodnotiaceho obdobia 2016 – 2020. Trenčianska univerzita si oproti minuloročným výsledkom významne zlepšila ranking v každej z meraných oblastí. V celkovom hodnotení svojho vedeckého výkonu sa posunula z 820. miesta na 722. V oblasti výskumu sa posunula zo 425. miesta na 413. a v oblasti spoločenského dopadu z 251. miesta na 249. miesto. Ako „skokan roka“ pôsobí aj v hodnotení inovácií, kde dosiahla svoj najlepší posun o 104 miest, z 547. na 443. priečku. Pritom práve poradie inovácií sa počíta na základe počtu patentových prihlášok a citácií, ktoré meraná inštitúcia získa z patentov.

V roku 2012 sa v tomto rebríčku umiestnilo len 5 slovenských univerzít, postupne sa zoznam vysokých škôl rozšíril a Trenčianska univerzita sa v celosvetovom rebríčku objavuje druhý rok po sebe. „Aj napriek nedostatočnému financovaniu vedy a výskumu na Slovensku dosahujeme veľmi dobré výsledky, čoho dôkazom je aj toto celosvetové hodnotenie. Trenčianska univerzita sa za 25 rokov svojej existencie neustále snaží nielen o  zlepšovanie podmienok samotného štúdia, ale úspešne napĺňa aj svoj cieľ, zameraný na výskum a vývoj,“ povedal rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik. V posledných rokoch prešla univerzita obrovskými pozitívnymi zmenami a rozvojom vedecko-technickej infraštruktúry, čo vytvára motivačné prostredie a nový potenciál pre špičkové štúdium, vedu a výskum. Okrem toho sa Trenčianska univerzita stala treťou slovenskou univerzitou, ktorá má akreditované technické študijné programy pod značkou EUR-ACE, čo znamená, že spĺňa najvyššie európske štandardy kvality. Taktiež je členom európskej vzdelávacej aliancie Innovative European Regional Universities – IERU a súčasťou siete univerzít s dlhodobou stratégiou.

Zdroj: https://tnuni.sk/aktuality/trencianska-univerzita-zlepsila-svoje-umiestnenie-v-celosvetovom-rebricku-o-98-miest/fd5b722c8e29b6feddf778a081286bce/