Trenčianska univerzita je súčasťou európskej vzdelávacej aliancie

11.03.2020

renčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa stala členom európskej vzdelávacej aliancie IERU. Cieľom tejto aliancie je zapojenie sa do iniciatívy Európskej komisie pod názvom „Európske univerzity“ v rámci programu Erasmus+ a vytvorenie európskeho vysokoškolského medzinárodného kampusu, pričom zapojené subjekty deklarujú víziu vytvorenia siete univerzít s dlhodobou spoločnou stratégiou pre vzdelávanie.

 

Rozhodujúcim faktorom záujmu partnerov aliancie IERU bol kredit Trenčianskej univerzity v jej úspešnosti riešenia projektov v rámci programu Erasmus+, o čom svedčí skutočnosť, že univerzita aktuálne úspešne rieši projekty v uvedenom programe v hodnote 322 tisíc EUR, zároveň čaká na schválenie žiadosti nových grantov vo výške 300 tisíc EUR a tiež participuje ako spoluriešiteľ projektov v objeme viac ako 1,2 milióna EUR.

 
Členmi aliancie sú ďalej Le mans université (Francúzsko), Paderborn University (Nemecko), Jan Dlugosz University in Czestochowa (Poľsko), University of Campania Luigi Vanvitelli (Taliansko), Malardalen University of Vasteras (Švédsko). Hlavným koordinátorom aliancie je University of Castilla-la Mancha (Španielsko), ktorá je zároveň žiadateľom projektu v rámci programu Erasmus+ Európske univerzity 2020.

 

Európska komisia plánuje do roku 2024 podporiť vznik približne 20 aliancií tvorených z európskych univerzít, ktoré výrazne zvýšia mobilitu a podporia vysokú kvalitu a excelentnosť vo vzdelávaní a výskume, a to posilnením prepojenia medzi výučbou, výskumom, inováciou a prenosom vedomostí, čím prispejú k zvýšeniu konkurencieschopnosti európskych univerzít vo svete. Na dosiahnutie tohto cieľa navrhuje Európska komisia iniciatívu, ktorá si vyžaduje kvalitatívny skok v spolupráci medzi všetkými typmi inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z rôznych regiónov v Európe, naprieč všetkými oblasťami činnosti od učenia a vzdelávania po výskum a inovácie.

Trenčianska univerzita prispeje k vytvoreniu takéhoto priestoru výmenou vedecko-výskumných pracovníkov, poznatkov a výsledkov výskumu v oblasti regionálneho rozvoja, digitalizácie a rozvoja umelej inteligencie, či v oblasti technológii zabezpečujúcich blahobyt a starostlivosť o verejné zdravie a kvalitu života. Vytvorením medzinárodného kampusu (spolupráce) v aliancii IERU získajú študenti, doktorandi ale i výskumníci Trenčianskej univerzity priestor študovať a pracovať na viacerých univerzitách v rámci EÚ. V rámci výzvy je možnosť získať až 5 mil. EUR pre jednu alianciu.

Podľa slov rektora univerzity Jozefa Habánika je účasť v aliancii dôkazom, že Trenčianska univerzita aktívne reaguje na nové výzvy súvisiace s integračným procesom a formovaním vzdelávacieho priestoru. Univerzita tak permanentne posilňuje svoj európsky rozmer, svojím študentom je schopná poskytnúť možnosť časť štúdia absolvovať na partnerskej zahraničnej vysokej škole a zvyšovať tak atraktívnosť a kvalitu vzdelávania.

Zdroj: https://www.topky.sk/cl/1000991/1867669/Trencianska-univerzita-je-sucastou-europskej-vzdelavacej-aliancie