Sú školy pripravené na prehodenie výhybky z dennej formy štúdia na online? Vysoká škola manažmentu ponúka niečo zo svojho know-how.

23.03.2020

V nasledovných týždňoch a mesiacoch budeme svedkami toho, ako sú vysoké školy schopné adaptovať sa z prezenčnej metódy štúdia na metódu dištančnú. Študenti škôl, ktoré majú dlhoročné skúsenosti s dištančnou (online) výučbou budú mať výhodu pred tými, ktorých školy iba teraz začínajú uvažovať o systémovom prechode na takúto formu štúdia.

Koronavírus zasiahol univerzity a vysoké školy na viacerých úrovniach, od prerušenia výučby, až po opustenie internátov a návrat domov. Viaceré univerzity informovali študentov, že výučba bude prebiehať formou samoštúdia alebo inou metódou. Avšak sú školy pripravené na prehodenie výhybky z dennej formy štúdia na online?

Nakoľko Vysoká škola manažmentu (VŠM/CityU programs) má dlhoročné skúsenosti s online ponukou vysokoškolského štúdia, pripravila krátky návod na rýchly prechod na online štúdium pre tie školy, ktoré o tom uvažujú, avšak nemajú s dištančnou metódou štúdia žiadne alebo len limitované skúsenosti.

Tento návod („ONLINE GUIDE“) a ďalšie informácie nájdete na stránke školy: http://www.vsm.sk/svk/o-skole/novinky/kratky-navod-k-online-studiu-skoly.html

Zdroj: http://www.vsm.sk/svk/