Študijný program Technickej fakulty získal akreditáciu EUR-ACE

12.01.2020

Na pôde Technickej fakulty SPU v Nitre sa 5. a 6. decembra 2019 uskutočnila EUR-ACE akreditácia študijného programu riadiace systémy vo výrobnej technike na bakalárskom aj inžinierskom stupni štúdia.  Značka EUR-ACE garantuje, že študijný program spĺňa najvyššie európske štandardy kvality.

Absolvovaním EUR-ACE akreditovaného štúdia, budú študenti spĺňať najprísnejšie kritériá kladené na absolventov v európskej podnikovej praxi, jednoduchšie získajú príležitosti pre mobility v rámci EÚ, ich akademická kvalifikácia bude uznávaná autorizovanou agentúrou. Študijný program Technickej fakulty SPU v Nitre riadiace systémy vo výrobnej technike je akreditovaný v rámci systému EUR-ACE od 1. januára 2020. 

Bližšie informácie na stránke www. eurace.sk

Zdroj: https://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/%C5%A1tudijn%C3%BD-program-technickej-fakulty-z%C3%ADskal-akredit%C3%A1ciu-eur-ace/