Študenti Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre začali rok zábavno-súťažnou reláciou

10.01.2019
V utorok 8. januára 2019 si traja študenti našej univerzity otestovali svoje vedomosti v televíznej súťaži Čo ja viem. Daniel Lenghart, Nikoleta Hlaváčová ani Nikoleta Kontová sa víťazmi síce nestali, nakrúcanie si však na sto percent užili. V bratislavskom štúdiu Rozhlasu a televízie Slovenska boli v jeden deň realizované dve kolá – jedno s hosťami v zložení Mary Bartaloš, Jana Kovalčíková a Slávo Jurko, a v druhom súťažili Marek Fašiang, Yveta Blanarovičová a Ján Jackuliak.
Nápad zúčastniť sa šou ako prvému skrsol v hlave študentovi učiteľstva výtvarného umenia a psychológie Danielovi Lenghartovi. „Nikoleta Hlaváčová povedala, že súhlasí a kolegyni Nikolete Kontovej sme poslali do správy prihlášku s tým, že nevedela, do čoho sa vlastne prihlásila,“ smeje sa. „Po pár minútach sa nás v chate spýtala, že čo to vlastne vyplnila. Jej reakcia bola nasledovná: ´Decká, ja som sa práve prihlásila do nejakej šou.´“
Všetko však napokon dobre dopadlo. „Atmosféra bola veľmi príjemná a uvoľnená,“ prezradila nám študentka učiteľstva psychológie a výchovy k občianstvu Nikoleta Hlaváčová. „Vďaka organizátorom, moderátorovi, ale aj samotným hosťom sme sa po celý čas zabávali a celú súťaž brali ako zábavu, čo sa odzrkadlilo aj na vzťahoch medzi študentmi, ktorí súťažili.“ Otázky boli podľa jej slov niektoré ťažšie a niektoré ľahšie. „Nám osobne sa zdali otázky v prvom natáčaní oveľa ľahšie ako v tom druhom. Išlo však aj o to, že veľkú úlohu tam zohrával čas – kto bol rýchlejší v odpovedaní na otázku, ten bol bližšie k výhre.“
Počas nakrúcania nevládla v štúdiu rivalita, ale naopak, práve súdržnosť študentskej komunity aj režisérskeho tímu. Účasť v súťaži Nikoleta Kontová, ktorá na UKF študuje učiteľstvo výtvarného umenia a psychológie, odporúča aj ostatným študentom: „Je to neskutočná skúsenosť, či už v rámci nakrúcania, ale taktiež aj v dozvedaní sa nových informácií, opakovania si niektorých už predtým osvojených, ale zabudnutých vedomostí. No určite je najlepším prínosom zúčastnenia poznanie nových ľudí, či už z televízie alebo aj iných študentov vysokých škôl na Slovensku.“
Čo ja viem je jedinečná zábavno-súťažná šou plná vtipných a nečakaných otázok, do ktorej sa prostredníctvom aplikácie pre smartfóny a tablety môžu zapojiť aj diváci pri obrazovkách. Vysiela ju RTVS vždy v piatok o 20.20 h na Jednotke. Moderátorom je športový komentátor Marcel Merčiak, držiteľ niekoľkých významných ocenení. Nakrúcania sa zúčastňujú vždy 3 známe osobnosti a 200 študentov vysokých škôl. Výherca môže získať hmotnú výhru a finančný obnos, percentuálne závislý od celkovej výhry vo finálovej časti hry. Celková výhra putuje vždy na charitatívne účely konkrétnym rodinám v hmotnej núdzi.
Relácie s účasťou našich troch študentov si budete môcť pozrieť 1. a 29. marca 2019.
Text: Mgr. Jana Krajčovičová, R – Oddelenie médií
Foto: Daniel Lenghart, Nikoleta Hlaváčová a Nikoleta Kontová