Študenti nemusia Sociálnej poisťovni hlásiť ukončenie štúdia

02.07.2020

Študenti po ukončení stredoškolského či vysokoškolského štúdia nemajú žiadne oznamovacie či prihlasovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni (SP). Rovnako nemajú voči nej žiadne povinnosti ani v období medzi ukončením štúdia na strednej škole a začiatkom štúdia na vysokej škole, ani medzi jednotlivými stupňami vysokoškolského štúdia, resp. doktorandského štúdia.

Žiak strednej školy alebo študent denného štúdia vysokej školy totiž nie je povinne poistený na sociálne poistenie, a preto nemá voči SP počas celého štúdia nijaké prihlasovacie, oznamovacie, ani odvodové povinnosti. "To znamená, že z dôvodu začiatku, ukončenia, prípadne prerušenia štúdia nemusí SP nič oznamovať, ani platiť poistné. Výnimkou je len poberateľ sirotského dôchodku, ktorý študuje v zahraničí, alebo študuje v Slovenskej republike, a táto škola neposkytuje údaje o študentoch do informačného systému ministerstva školstva," vysvetľuje SP.

Ak absolvent školy zostane po ukončení štúdia nezamestnaný, nemá voči SP žiadne povinnosti bez ohľadu na to, či sa zaeviduje na úrade práce, alebo nie. "Nikto za neho neplatí poistné na sociálne poistenie, ale súčasne nemá ani nárok na žiadne dávky. Takýto absolvent však má možnosť prihlásiť sa na dobrovoľné sociálne poistenie," upozornila poisťovňa.

Povinnosti študenta voči Sociálnej poisťovni v ďalšom období po ukončení štúdia závisia od toho, v akej životnej situácii sa ocitne. Ak sa zamestná, povinnosti voči SP bude za neho plniť jeho zamestnávateľ, ten ho prihlási do SP a bude za neho odvádzať poistné na sociálne poistenie.

Ak začne študent po škole podnikať, jeho povinnosti budú závisieť od dosiahnutých príjmov z podnikania v nasledujúcom kalendárnom roku podľa daňového priznania tak, ako je to u všetkých ostatných živnostníkov a samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO). "Znamená to, že ak začne študent podnikať v tomto roku, sociálne poistenie ešte platiť nebude. Daňové priznanie totiž podá daňovému úradu až v roku 2021 za rok 2020. Na základe tohto daňového priznania mu následne potom Sociálna poisťovňa určí, či mu v roku 2021 vznikne alebo nevznikne povinnosť platiť poistné a v akej výške, čo mu aj písomne oznámi," dodala SP.

Zdroj: https://www.skolske.sk/clanok/53714/studenti-nemusia-socialnej-poistovni-hlasit-ukoncenie-studia