STU je druhou najlepšou univerzitou na Slovensku

26.04.2019

Poradie najlepších vysokých škôl na Slovensku vyjadruje rebriček UniRank™. 

Z jeho hodnotenia pre rok 2019 vyplýva, že STU je druhou najlepšou univerzitou na Slovensku.

Rebríček posudzuje univerzity  na základe určitých kritérií. Hodnotené slovenské univerzity sú poverené, licencované alebo akreditované príslušnou slovenskou organizáciou vyššieho vzdelávania. Zároveň ponúkajú minimálne štvorročné vysokoškolské vzdelanie (bakalárske) alebo postgraduálne tituly (magisterské alebo doktorandské tituly) a taktiež poskytujú kurzy v dennej, externej alebo dištančnej forme. Hodnotenie obsahuje recenzie a rebríčky viac ako 13 600 oficiálne uznaných univerzít a vysokých škôl v 200 krajinách sveta.

Podľa aktuálneho rebríčka je najlepšou svetovou univerzitou svetovou Univerzita v Aucklande. Po nej nasleduje kanadská univerzita McMaster a na treťom mieste sú spoločne Univerzita v Britskej Kolumbii a Univerzita v anglickom Manchestri.

Najlepšie univerzity na Slovensku:


Univerzita Komenského v Bratislave Bratislava
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Technická univerzita v Košiciach

Žilinská univerzita v Žiline

Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre

Prešovská univerzita v Prešove

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Ekonomická univerzita v Bratislave

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Trnavská univerzita v Trnave

Technická univerzita vo Zvolene

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Katolícka univerzita v Ružomberku

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Paneurópska vysoká škola

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Univerzita J. Selyeho v Komárne

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Vysoká škola podnikania ISM Slovakia v Prešove

Vysoká škola manažmentu, City University of Seattle

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Vysoká škola DTI Dubnica nad Váhom

Vysoká škola Danubius v Sládkovičove

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici

Vysoká škola Fresenius Banská Bystrica

Akadémia médií v Bratislave

 

Najlepšie univerzity v ČR:

Univerzita Karlova
Masarykova univerzita

České vysoké učení technické v Prahe

Vysoké učení technické v Brne

Vysoká škola ekonomická v Prahe

 

TOP svetové univerzity:

Univerzita v Aucklande, Nový Zéland

Univerzita McMaster, Kanada

Univerzita v Britskej Kolumbii a Univerzita v Manchestri, Anglicko

Zdroj: https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/stu-je-druhou-najlepsou-univerzitou-na-slovensku.html?page_id=12803