STU a VW SK spúšťajú prvé duálne vysokoškolské štúdium

07.09.2017

Desať poslucháčov nastúpi v akademickom roku 2017/2018 do prvého ročníka duálneho bakalárskeho štúdia v automobilovom priemysle, čo je pilotný projekt spoločnosti Volkswagen Slovakia (VW SK) a Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU). Ide o profesijne orientovaný 4-ročný program s nadštandardnou dĺžkou praxe priamo v bratislavskom závode.

V stredu 6.9. 2017 podpísali predstavitelia SjF STU a VW SK na pôde Strojníckej fakulty STU zmluvu o spustení pilotného projektu Bakalár v automobilovom priemysle.

podpisu zmluvy  o spustení programu Bakalár v automobilovom priemysle

Podpis zmluvy o profesíjnom bakalárovi: zľava predseda predstavenstva automobilky Volkswagen Slovakia a.s. Ralf Sacht, člen predstavenstva Volkswagen Slovakia pre personálnu oblasť Eric Reuting, dekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave Ľubomír Šooš a prodekan pre pedagogiku STU František Urban.

„Je povzbudivé, že medzi študentmi sa projekt duálneho vysokoškolského vzdelávania stretol s pozitívnym ohlasom.  Veríme, že ich dobre pripraví pre potreby praxe a po úspešnom ukončení štúdia sa uplatnia ako naši kolegovia,“ uviedol Eric Reuting, člen predstavenstva VW SK pre personálnu oblasť.

Takmer polovicu štúdia bakalára v automobilovom priemysle tvorí prax vo Volkswagen Slovakia. Poslucháčovi počas celého programu prináleží aj mesačné podnikové štipendium v závislosti od dosiahnutých výsledkov. „Navštevovala som gymnázium, kde mi chýbala prax. Verím, že práve tento študijný program mi umožní získať praktické skúsenosti a bude to tiež zábava,“ očakáva prijatá študentka Eliška Bartošová z Trnavy.

Výberové konanie vo VW SK spočívalo v testoch z matematiky ale aj v testoch zručnosti

Foto z výberového konania - spočívalo v overení znalostí z matematiky a v testoch zručnosti.

Podľa Ľubomíra Šooša, dekana Strojníckej fakulty STU v Bratislave, sa stále zväčšuje rozdiel medzi kvalifikáciou a štruktúrou absolventov vysokých škôl a skutočnou potrebou praxe. „Výsledkom je armáda nezamestnateľných absolventov v odbore, ktorý vyštudovali na jednej strane a akútny nedostatok kvalifikovaných profesií, ktoré potrebuje priemysel na strane druhej. Urobme teda niečo, aby sa to zmenilo. O tom je náš spoločný pilotný projekt.“


Štúdium bakalára v automobilovom priemysle bude prebiehať prvé dva roky rovnako ako u bežných denných poslucháčov, ale s letnou praxou v bratislavskom závode. Na rozdiel od klasického štúdia budú študenti počas celého tretieho ročníka pracovať vo VW SK už na konkrétnych úlohách a projektoch s prideleným mentorom, za čo im bude prislúchať mzda. Vo štvrtom ročníku sa vrátia naspäť na univerzitu a nadobudnuté skúsenosti môžu uplatniť aj pri tvorbe záverečnej bakalárskej práce.

„Už počas testu zručností sa ukázalo, že som viac praktický typ. Dúfam v rozvoj schopností a kariérny rast vďaka silnej značke, ktorá na Slovensku dlhé roky zamestnáva tisícky ľudí. Som plný očakávania,“ vyjadril sa študent Filip Beblavý z Turej Lúky.

Čiastková zmluva o spolupráci nadväzujena rámcovú zmluvu o spolupráci STU a VW SK, ktorú rovnako v stredu podpísali (na foto zľava) rektor Slovenskej technickej univerzity Robert Redhammer, prorektor STU Marian Peciar, predseda predstavenstva Volkswagen Slovakia Ralf Sacht a člen predstavenstva Volkswagen Slovakia pre personálnu oblasť Eric Reuting.

podpis rámcovej zmluvy o spolupráci medzi STU a VW SK

Podpis rámcovej zmluvy o spolupráci medzi STU a VW SK na rektoráte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Ide už o druhú rámcovú zmluvu o spolupráci medzi STU A VW SK opäť s platnosťou tri roky. V nej sa partneri zaviazali pokračovať v spolupráci, ktorá ma už dlhoročnú tradíciu. Ide predovšetkým o:

-   spoločnú prípravu a organizovanie prednášok odborníkov z praxe z VW SK  a ďalšie vzdelávacie projekty zamerané na prax

-    ponuka odborných praxí v automobilke pre študentov

-   spolupráca pri zadaniach a konzultáciách bakalárskych, diplomových a doktorandských prác

-   v oblasti výskumu a vývoja vzájomné informovanie o projektoch a spolupráca pri témach spoločného záujmu, pričom cieľom je do výskumu a vývoja zapájať do výskumu študentov

-   účasť zamestnancov a odborníkov z praxe v  komisiách pri záverečných skúškach

-   podpora a pomoc pri vybavení  laboratórií a učební odbornými pomôckami

prehliadka laboratória súradnicového rozmerového merania súčiastok na SjF STU.

Prehliadka laboratória súradnicového rozmerového merania na SjF STU.

Ukážka Stuba Green Team

Ukážka Stuba Green Team.

ECTS Information Package