Stretnutie s najlepšími študentmi STU

18.11.2012

Rektor STU udeľuje ocenenie rektora "Študent roka" pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva za vynikajúce študijné výsledky dosiahnuté v ostatnom akademickom roku, za významnú činnosť konanú v prospech STU, za významný športový alebo umelecký výkon študenta STU dosiahnutý v ostatnom akademickom roku a za významný humánny čin študenta STU v ostatnom akademickom roku.

Ocenenia sa každoročne odovzávajú na stretnutí Vedenia STU s najlepšími študentmi.

Tento rok sa podujatie uskutoční 20. novembra 2012 o 10,00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti rektora STU.
Na návrh dekanov fakúlt a riaditeľa univerzitného ústavu rektor STU rozhodol udeliť ocenenie "Študent roka 2012" tridsiatim deviatim študentom. Okrem diplomu študenti dostanú mimoriadne štipendium v súlade so Štipendijným poriadkom STU.
Ocenenie je udeľované v kategóriách najlepší študent:
  • Bc. stupňa z každej fakulty/univerzitného ústavu STU
  • Ing. stupňa z každej fakulty/univerzitného ústavu STU
  • PhD. stupňa z každej fakulty/univerzitného ústavu STU
  • významný reprezentant STU v športe, kultúre a umení, humanite.

Zdroj: http://www.stuba.sk