Stredoškoláci na vysokej

10.09.2019

Žiaci 2Ab a 3Ab triedy bilingválneho štúdia na Spojenej škole na Tilgnerovej ulici, Bratislava mali opäť možnosť navštíviť Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a to konkrétne štyri katedry: Katedru aplikovanej a environmentálnej geofyziky, Katedru geológie a paleontológie, Katedru geochémie a Katedru mineralógie a petrológie.

Okrem informácií o možnostiach štúdia na fakulte sa žiaci zúčastnili aj zaujímavých prednášok ako: „Zakliate kopce - miesta kde nefunguje gravitácia“ v podaní prof. RNDr. Romana Pašteku, PhD., „Miliónový poklad” na tému paleontologické "poklady" na Slovensku, ktorú odprednášala pani doc. Mgr. Natália Hlavatá Hudáčková, PhD. a pán Mgr. Martin Šebesta PhD. nám priblížil tému „Water management“ v anglickom jazyku. Na záver nás pán kurátor Mgr. Daniel Ozdín, PhD. previedol mineralogickým múzeom aj so zaujímavým výkladom.

Zdroj: https://www.skolske.sk/clanok/49343/stredoskolaci-na-vysokej