Štipendiá na štúdium a bádanie v Rusku

01.10.2021

Slovenskí stredoškoláci, vysokoškoláci, doktorandi, vysokoškolskí učitelia či vedeckí pracovníci môžu počas školského roka 2022/2023 študovať alebo bádať v Rusku aj vďaka štipendiám, ktoré vyplývajú zo slovensko-ruskej medzivládnej dohody. Ich administrátorom na základe zmluvy s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR je SAIA, n . o. (Slovenská akademická informačná agentúra).

Vďaka týmto štipendiám môžu občania Slovenska absolvovať v Ruskej federácii celé bakalárske štúdium, celé magisterské štúdium, celé štúdium v oblastiach jadrová energetika a technológie, fyzikálno-technické vedy a technológie a základné lekárstvo, 1-mesačný letný kurz ruského jazyka, 2-mesačnú jazykovú stáž počas vysokoškolského štúdia, 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia a 1- až 10-mesačný výskumný pobyt. Ruská strana poskytuje štipendistovi bezplatné štúdium a štipendium, slovenská strana prepláca cestovné výdavky na cestu na miesto pobytu a späť a poskytuje príplatok k štipendiu od 132 do 146 eur/mesiac.

Ako upozorňuje Adela Poláčková zo SAIA, tento rok došlo k dvom výrazným zmenám. Kým v minulosti bola uzávierka žiadostí spravidla začiatkom februára, teraz je o niekoľko mesiacov skôr, záujemcovia o štipendijný pobyt v Rusku musia podať žiadosť do 31. októbra 2021. Druhou zmenou je, že žiadosť sa podáva cez ruský systém na portáli https://education-in-russia.com/. Záujemcovia o príplatok k štipendiu musia následne podať ešte žiadosť cez portál www.saia.sk do 9. novembra 2021.

Bližšie informácie o podmienkach uchádzania sa o jednotlivé štipendiá sú zverejnené v databáze štipendií a grantov na portáli saia.sk alebo ich záujemcovia môžu získať v 5 pracoviskách SAIA na Slovensku (Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Nitra, Žilina), kde získajú aj informácie o štipendiách, ktoré SAIA neadministruje.