Štart úspešnej kariéry budúcich ekonómov

27.04.2015

Ako sa uplatniť na trhu práce, ako byť úspešným manažérom či ako patriť k vedomostnej špičke boli najviac diskutované témy budúcich ekonómov študujúcich na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Na otázky im odpovedali ich potenciálni zamestnávatelia, ktorí ich prišli na pôdu školy inšpirovať a povzbudiť do budúceho povolania. Diskusia s názvom Prezentačné dni podnikov sa konala v rámci národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“. Zorganizovalo ju Centrum vedecko-technických informácií SR.
„Osobne myšlienku tohto projektu vysoko hodnotím a oceňujem. Je to jeden z mála projektov, ktorý je celoplošne vysoko efektívny a úspešný, či už sú to dlhodobé praxe alebo krátkodobé exkurzie, ale aj tieto podujatia, ako sú Prezentačné dni podnikov,“otvoril podujatie rektor univerzity doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD..
„Vy, ako ekonómovia budete musieť rozmýšľať nad tým, ako sa stať úspešným pre obce, fabriky, organizácie, rôzne spoločnosti. Ste na správnej škole, musia z vás vyrásť manažéri, ktorí vedia, čo chcú,“prihovoril sa študentom Ing. Štefan Chudoba, PhD., odborný garant národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
Slovenská mladá generácia patrí podľa neho ku špičke a práve vyštudovaný ekonóm je kľúčom každého podniku, bez ktorého sa neurobí nič. Zároveň zdôraznil, že mnohí naši špičkoví študenti študujú vonku, zhruba 14 % odchádza do Českej republiky. „Čo je škoda a ešte väčšia smola je, ak tam zostávajú natrvalo,“ doplnil. 
O tom, ako byť lepší a ako sa čo najlepšie uplatniť v praxi, hovoril aj Ing. Milan Fiľa, PhD. odborný garant národného projektu a absolventom UMB. Zdôraznil, že práve národný projekt im chce v tomto smere pomôcť. V rámci neho sa už 230 študentov zúčastnilo na praxi priamo v podnikoch, otvorených je stále 50 ponúk na podnikovú prax, kde sa môžu zapojiť aj banskobystrickí študenti. Momentálne je tu možnosť pôsobiť v 75 podnikoch, do projektu je zapojených 8 univerzít, 25 fakúlt.
„Po technike je v rámci podnikovej praxe záujem najmä o študentov ekonómie a manažmentu, takže o vás. Zaplatíme cestovné, stravné, ubytovanie aj lektorov, ktorí sa budú o vás starať. Môžete dostať komplexný servis a nebude vás to nič stáť.“ Ako ďalšiu motiváciu spomenul aj možnosť zúčastniť sa zahraničnej stáže: šanca je tu pre 20 študentov II. a III. stupňa vysokoškolského štúdia.
Študentom predstavili svoje kroky k úspešnej kariére aj ďalší absolventi univerzity: člen predstavenstva a finančný riaditeľ spoločnosti Softip Ing. Martin Vlčko, riaditeľ sekcie pre nemecky hovoriace spoločnosti na oddelení auditu spoločnosti Deloitte Audit, s.r.o. Ing. Peter Jaroš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Generali Poisťovňa, a. s. Ing. Roman Juráš, Ing. Jana Suroviaková, ktorá pracuje v ZTS Strojárne na pozícii referentka kontrolingu, ďalej riaditeľ projektovania informačných systémov ŽP Informatika, s. r. o. Ing. Matej Blahút, RNDr. Norbert Gröne - programátor, analytik z rovnakej spoločnosti a Ing. Michal Valkovič, študoval odbor financie, bankovníctvo a investovanie a dnes pracuje na pozícii Drugs team Leader firmy Procter & Gamble SR. Pre nazbieranie skúseností ale aj zdravého sebavedomia odporúčajú študentom štúdium či prácu v zahraničí, dôležitá je tiež iniciatíva a kreativita. Tiež im ponúkli rôzne možnosti spolupráce.


Cieľom národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, ktorý patrí pod operačný program Vzdelávanie, je prispôsobiť vysokoškolské vzdelávanie potrebám vedomostnej spoločnosti prostredníctvom rozvoja inovatívnych foriem vzdelávania, rozvoja aktívnej spolupráce vysokých škôl so súkromným sektorom pri tvorbe nových študijných odborov a programov a pri racionalizácii a skvalitnení existujúcich študijných odborov a programov vysokých škôl a pri procese výučby; a zvýšením zapájania vysokých škôl do medzinárodnej spolupráce.