Spolupráca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a tureckej univerzity sa zameria aj na vodný manažment

06.09.2023

Slovenskú poľnohospodársku univerzitu (SPU) v Nitre navštívila 5. septembra delegácia z Bingöl University v Turecku vedená rektorom Ibrahimom Çapakom.

Po úvodnom predstavení oboch univerzít sa hovorilo o možnostiach spolupráce, najmä v oblasti vodného manažmentu. Profesor Ľuboš Jurík z Ústavu krajinného inžinierstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU predstavil možnosti spolupráce v rámci Centra excelentnosti vodného manažmentu. Chystané memorandum o spolupráci bude obsahovať široké spektrum spolupráce. Rozšírenie už existujúcej bilaterálnej dohody Erasmus+ poskytne príležitosť na absolvovanie mobilít väčšiemu počtu študentov a pracovníkov oboch univerzít. Ďalšie navrhované oblasti spolupráce zahŕňajú publikačné či projektové aktivity a organizáciu spoločných vedeckých konferencií.

Zdroj: http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/spolupraca-spu-a-tureckej-univerzity-sa-zameria-aj-na-vodny-manazment