Slovenská technická univerzita v Bratislave prvýkrát súčasťou veľtrhu ázijsko-pacifickej asociácie pre medzinárodné vzdelávanie

14.03.2024

Slovenská technická univerzita sa 5. až 7. marca predstavila na významnej konferencii a veľtrhu ázijsko-pacifickej asociácie pre medzinárodné vzdelávanie (APAIE 2024) v austrálskom Perthe. Prezentácia STU bola súčasťou slovenskej expozície, v ktorej sa s podporou ministerstva školstva predstavilo prvýkrát na tomto podujatí 14 slovenských vysokých škôl.

STU na konferencii a veľtrhu APAIE 2024 zastupovali prorektorka pre propagáciu a zahraničie Ľubica Vitková a Natália Gurská z Útvaru medzinárodných vzťahov. Účasť STU zabezpečila podpora, ktorú univerzita získala z projektu Internacionalizácie v rámci Pláni obnovy a odolnosti.

„Pre napredovanie a zvýšenie konkurencieschopnosti Slovenskej technickej univerzity je nevyhnutné zvýšiť úroveň internacionalizácie. Prítomnosť univerzity na podujatí takéhoto medzinárodného významu a rozsahu nám v tom dokáže pomôcť,“ povedala prorektorka STU Ľubica Vitková.

 „Tento rok sme si dali záležať na prezentácii našej krajiny a nášho vysokého školstva v zahraničí. Náš národný stánok bol jeden z najpestrejších na veľtrhu. Čo ma teší omnoho viac, je to, že neprezentujeme iba formu, ale aj obsah – stánok bol ‚naplnený‘ kvalitnými ľuďmi, ktorí propagujú naše vysoké školstvo na svetovej úrovni,“ konštatoval štátny tajomník Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Róbert Zsembera. Dodal, že internacionalizácia slovenských vysokých škôl je dôležitou súčasťou ich rozvoja, ktorú bude rezort školstva aj naďalej podporovať.

Účasť zástupcov ministerstva školstva a zástupcov vysokých škôl na medzinárodnom veľtrhu APAIE bola jedinečnou príležitosťou nadviazať bilaterálne vzťahy s predstaviteľmi zahraničných vysokých škôl alebo zahraničných firiem a s reprezentantmi rôznych vzdelávacích inštitúcií. Dohromady na medzinárodnom veľtrhu vystavovalo viac ako 60 krajín z celého sveta.

Dlhodobým problémom slovenskej konkurencieschopnosti v mnohých segmentoch národného hospodárstva je práve nedostatok internacionalizácie. Práve jedna z výziev Plánu obnovy a odolnosti SR je „Podpora projektov propagácie vysokých škôl v zahraničí“, ktorá sa zameriava na podporu lákania a udržanie talentu. Cieľom výzvy je zviditeľnenie Slovenska ako partnera v oblasti vysokoškolského vzdelávania a destinácie pre zahraničných študentov a zamestnancov vysokých škôl.

Na medzinárodnom veľtrhu APAIE sa zúčastnilo 14 slovenských vysokých škôl. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže im okrem finančnej podpory ich účasti na veľtrhu poskytlo aj výstavnú plochu na národnú prezentáciu.

 

Zdroj: MŠVVaM

Zdroj: https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/stu-prvykrat-sucastou-veltrhu-azijsko-pacifickej-asociacie-pre-medzinarodne-vzdelavanie.html?page_id=16575