Slovenská technická univerzita v Bratislave cielene podporuje vedcov v špičkových grantoch a výskume

12.09.2022

STU začala systematickú a cielenú prípravu a podporu pre potenciálnych uchádzačov o ERC starting grant v európskom výskumnom priestore. Deje sa tak na podnet prorektora Maximiliána Strémyho na základe nominácií z jednotlivých fakúlt.

Na pôde STU bol vo štvrtok 8. septembra 2022 prvý seminár určený na zvýšenie povedomia o možnostiach schémy pre potenciálnych uchádzačov, zodpovedanie prvotných otázok a na základe nich naplánovanie nasledujúceho workshopu, ktorý bude v októbri.

ERC granty (granty Európskej výskumnej rady) sa udeľujú prostredníctvom otvorenej súťaže na výskumné projekty. Jediným kritériom pri hodnotení a samotnom výbere projektov je výnimočnosť vedeckého nápadu. ERC rozdeľuje typy grantov podľa kariérnej fázy uchádzača na „Starting, Consolidator a Advanced“.

Program prípravy a podpory pre potenciálnych uchádzačov o ERC starting grant sa rozvíja v spolupráci s národným kontaktným bodom pre oblasť ERC z CVTI SR, ktorý zastupuje Zuzana Reptová.

Zdroj: https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/stu-cielene-podporuje-vedcov-v-spickovych-grantoch-a-vyskume.html?page_id=15655