Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa stala súčasťou konzorcia InterHEI v rámci výzvy EIT HEI Initiative

19.07.2022

Cieľom výzvy je podporiť inovácie na vysokých školách, prepájať vysokoškolské vzdelávanie s praxou a uľahčiť prístup do inovačného ekosystému EIT.

SPU bude súčasťou nového projektu s názvom The Interdisciplinary HEI Entrepreneurship Fostering Program. Jeho cieľom je riešiť výzvy využitím existujúcich inovácií a podnikateľských znalostí všetkých partnerov a využitím zdrojov „HEInnovate" na podporu udržateľných inovácií a podnikania v sektore vysokoškolského vzdelávania v Európe. V dôsledku toho sa podporí udržateľný hospodársky rast a konkurencieschopnosť v EÚ. (https://eit-hei.eu/projects/interhei/

Konzorcium InterHEI tvorí osem riadnych partnerov (líder Marmara University v Turecku, University of Warsaw v Poľsku, Lodz University of Technology v Poľsku, Loyola University v Španielsku, Institute for Food Technology v Srbsku, Future Food Institute v Taliansku, Scientific and Technological Research Council of Turkey v Turecku, American Farm School Post-Secondary Education and Training Association v Grécku) a štyria asociovaní partneri (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Medical University of Lodz v Poľsku, University of Agriculture in Krakow v Poľsku a Bionanopark v Poľsku). Aktivity budú úzko prepojené s iniciatívami EIT Food Hub a koordinované prof. Ing. Adrianou Kolesárovou, PhD., prodekankou FBP.

Iniciatíva EIT HEI je kľúčovým cieľom pre Európsky inovačný a technologický inštitút ako súčasť jeho novej stratégie. Iniciatíva sa zameriava na podporu vysokých škôl odbornými školeniami, koučovaním, prístupom k inovačnému ekosystému EIT, ktorý je najväčší v Európe a financovaním, ktoré im umožní vypracovať inovačné akčné plány dopĺňajúce potreby jednotlivých vysokých škôl.

Zdroj: http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/spu-v-nitre-sa-stala-sucastou-konzorcia-interhei-v-ramci-vyzvy-eit-hei-initiative