Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa prvýkrát umiestnila v najprestížnejšom šanghajskom rebríčku

20.07.2022

V tohtoročnom hodnotení prestížneho šanghajského rebríčka vysokých škôl podľa odborov, ktorý je odrazom vedeckej práce univerzít, sa prvýkrát umiestnila Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. V tej istej kategórii Agricultural sciences sa na 400 – 500 mieste umiestnila SPU (Total score 19,1) spolu s Technickou univerzitou Zvolen ( TS 20,2).

Z ostatných slovenských univerzít sa v rebríčku umiestnila len Univerzita Komenského v Bratislave vo fyzike na 300 – 400 mieste a v klinickej medicíne na 400 – 500 mieste.

V žiadnom z ďalších hodnotených v rebríčku 51 odborov sa slovenská univerzita neumiestnila.

SPU prvýkrát bodovala vďaka nárastu bodov  v kategórii Q1 článkov (Q1), počtu citácií na vedecký článok (CNCI) a zastúpenia medzinárodných autorov v článkoch (International Cooperation,  IC).  

Rebríček akademického hodnotenia svetových univerzít (Academic Ranking of World Universities ARWU), známy ako šanghajský rebríček sa zameriava predovšetkým na vedeckú a výskumnú úroveň inštitúcií. Na hodnotenie svetových univerzít využíva šesť ukazovateľov:

absolventi inštitúcie, ktorí získali Nobelovu cenu alebo Fieldsovu medailu,
zamestnanci inštitúcie, ktorí získali Nobelovu cenu alebo Fieldsovu medailu,
počet najviac citovaných výskumníkov,
počet publikácií v časopisoch Nature a Science,
počet publikácií indexovaných v Social Science Citation Index alebo v Social Citation Index-Expanded,
vážené skóre predchádzajúcich piatich kritérií v pomere k počtu vedeckých pracovníkov.

Zdroj: https://www.shanghairanking.com/rankings/gras/2022

Zdroj: http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/spu-v-nitre-sa-prvykrat-umiestnila-v-najprestiznejsom-v-sanghajskom-rebricku