Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ponúka študentom široké možnosti štúdia v zahraničí

02.04.2024

Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre patrí k špičke medzi slovenskými univerzitami v oblasti medzinárodných vzťahov a je tou správnou voľbou pre všetkých, ktorí chcú v rámci svojho štúdia zozbierať skúsenosti aj v zahraničí.

Študenti SPU môžu absolvovať stáže a výmenné pobyty v mnohých krajinách sveta, čo im prináša skúsenosti, ktoré ich posúvajú vpred. Vybrať si môžu štúdium na významných univerzitách v rámci celého sveta prostredníctvom grantov získaných cez programy Erasmus+, CEEPUS, Baltická univerzita a ďalších schém. Okrem toho má SPU bohatú bilaterálnu spoluprácu s viac ako 120 univerzitami z celého sveta. Naši študenti môžu vycestovať napríklad na univerzity v USA, Juhoafrickej republike, Brazílii, Mexiku, Francúzsku, Thajsku, Indonézii, Turecku, Nemecku, Poľsku, Česku, Japonsku, Peru, Taliansku, Egypte, Tadžikistane, Bosne a Hercegovine, Srbsku, Ukrajine a v mnohých iných krajinách.

SPU je zároveň spolu s univerzitami z Talianska, Španielska, Grécka, Fínska, Bulharska a Francúzska  členom asociácie európskych univerzít INVEST. Ako jediná univerzita na Slovensku je koordinátorom takejto aliancie. Aj tu je bohatý výber ponúkaných študijných pobytov a špecializácií (jednoročného štúdia) v rôznych oblastiach. Okrem programov EÚ môžu naši študenti využiť aj ponuky štipendijných pobytov cez Národný štipendijný program. Viac informácií: https://www.invest-alliance.eu/

Medzinárodné diplomy
Slovenská poľnohospodárska univerzita tiež ponúka medzinárodné študijné programy, ktorých absolventi získajú medzinárodný diplom. DAFM Danube AgriFood Master je medzinárodný magisterský program v oblasti trvalo udržateľného poľnohospodárstva, výroby potravín a technológie potravín. Spoločne ho ponúka sedem univerzít, okrem SPU v Nitre sú to univerzity z Maďarska, Českej republiky, Rakúska, Srbska, Chorvátska a Rumunska.

V rámci pokračovania programu Erasmus Mundus – IMRD majú študenti Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja možnosť prihlásiť sa na dvojročný inžiniersky program v oblasti rozvoja vidieka, ktorý organizuje konzorcium zložené zo šiestich európskych a šiestich mimoeurópskych univerzít. Po jeho ukončení získa študent spoločný medzinárodný diplom v študijnom programe “Medzinárodný rozvoj vidieka". Aktuálne absolvujú štúdium v rámci tohto programu na SPU študenti z Nigérie, Keni, Bangladéša, Ugandy, Zimbabwe a Filipín.

Fakulta ekonomiky a manažmentu ponúka program dvojitých diplomov v spolupráci s Middlesex University London vo Veľkej Británii. Inžiniersky študijný programu medzinárodná ekonomika a rozvoj (International Economics and Development) je realizovaný v anglickom jazyku.

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva má akreditovaný spoločný inžiniersky študijný program International Master of Horticulture Science v študijnom odbore záhradníctvo, ktorý realizuje v spolupráci s Fakultou biotechnológií a záhradníctva Poľnohospodárskej univerzity v Krakove (PL) a Záhradníckou fakultou Mendelovej univerzity v Brne (ČR).

Aktuálne otvorené výzvy pre akademický rok 2024/2025
V rámci výziev je aktuálne otvorená ponuka štipendijných pobytov cez Národný štipendijný program. Uzávierka na predkladanie žiadostí pre akademický rok 2024/25 je 30. apríla 2024 do 16:00. Štipendiá sú určené pre študentov, doktorandov a postdoktorandov pôsobiacich na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách s trvalým pobytom na Slovensku. Žiadosti o štipendiá možno predkladať online na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Online prihlasovanie na ERASMUS+ mobilitu pre študentov – STÁŽ V ZAHRANIČÍ je otvorené do 4. apríla 2024 do 23:59. Stáž je možné absolvovať v období od 1. júna 2024 do 31. júla 2025. Viac informácií možno nájsť tu: https://www.uniag.sk/sk/zakladne-informacie-4939

Zahraniční študenti na SPU
V rámci internacionalizácie zároveň SPU ponúka štúdium na svojej pôde pre zahraničných študentov v anglickom jazyku. V aktuálnom akademickom roku 2023/2024 študuje na SPU spolu 191 zahraničných študentov z 23 krajín sveta, z toho 41 má trvalý pobyt na Slovensku. Najviac zahraničných študentov je z Ukrajiny (78), Srbska (20), Ruskej federácie (18) a z Kolumbie (14). Na SPU v Nitre študujú aj študenti z Kazachstanu, Bieloruska, Turecka, Peru, Nigérie, Moldavska, Rumunska, Poľska, Mexika, Litvy, Iraku, Iránu, Indie, Maďarska, Grécka, Česka, Číny, Rakúska a Albánska. V rámci ERASMUS+ a ďalších grantových schém by okrem toho malo prísť na SPU v aktuálnom akademickom roku študovať 93 zahraničných študentov. Časť z nich už prišla a časť príde v priebehu apríla a mája. Finálny počet zahraničných študentov však môže presiahnuť aj stovku, keďže na krátkodobé stáže a letné školy ešte môžu prísť ďalšie nominácie.

Zdroj: http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/spu-ponuka-studentom-siroke-moznosti-studia-v-zahranici