Slávnostná vernisáž výstavy o sv. Cyrilovi a Metodovi

18.11.2012

V predvečer medzinárodnej vedeckej konferencie venovanej 1150. výročiu príchodu byzanskej misie na Veľkú Moravu bola v pondelok 12. novembra v Galérii na schodoch Katedry kulturológie Filozofickej fakulty UKF slávnostná vernisáž výstavy o sv. Cyrilovi a Metodovi. Vystavené artefakty pripomínajú cyrilo-metodské tradície v slovenskom umení. Študenti a ostatní návštevníci školy si môžu pozrieť vzácne diela popredných slovenských sochárov Tibora Bartfaya, Jána Kulicha, Kláry Patakiovej, Teodora Baníka, Stanislava Mikuša, Mariána Polonského, ale aj napríklad dielo víťaza súťaže na pomník sv. Cyrila a Metoda a sv. Gorazda v Bratislave Antona Gábrika. Do 2. decembra 2012 možno na výstave obdivovať aj obrazy Ľudovíta Fullu, Vincenta Hložníka, Mikuláša Klimčáka, Stanislava Harangóza a ďalších umelcov. Ako povedal vo svojom vystúpení zakladateľ Galérie na schodoch prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., „ojedinelosť výstavy je aj v tom, že na jednom mieste – navyše akademickom – vystavujú najlepší slovenskí umelci, ktorých spojila veľká téma začiatkov duchovnej kultúry na území Slovenska. Prišli medzi mladých ľudí – študentov, aby rozpovedali príbeh o slovanských vierozvestcov, o slovenskom národe, ale aj o nás. Úprimne a presvedčivo."

Zdroj: http://www.ukf.sk