Skončila sa folklórna Akademická Nitra 2012

09.07.2012

Celý minulý týždeň žila Nitra folklórom. Vo štvrtok 5. júla sa skončil už tridsiatyôsmy ročník medzinárodného folklórneho festivalu folklórnych súborov Akademická Nitra, ktorý tento rok zorganizovala Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Zahraničným laureátom sa stal český folklórny súbor Rosénka (skupina Hajdaláci) z Prahy, ktorý zvíťazil s programom nazvaným „Na salaši aj ve mlýně robota je fortelná“. Zo slovenských folklórnych súborov odborná hodnota na čele s uznávaným slovenským etnochoreológom Stanislavom Dúžekom za laureáta určila Folklórny súbor Hornád z košickej Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, ktorý vystúpil s programom „Sušide“.
Celkovo sa na Akademickej Nitre zúčastnilo 19 súborov, z toho 11 slovenských a 8 zahraničných, z ktorých porotu najviac okrem víťaznej Rosénky zaujal Národný folklórny súbor Azerbajdžanskej štátnej univerzity kultúry a umenia či Folklórny súbor Vinogradie z Moskvy.
Súčasťou festivalu boli okrem súťažných večerov a galakoncertu v Divadle Andreja Bagara vedecká konferencia Hudobno-tanečný folklorizmus: problémy a ich riešenia, sprievody slovenských a zahraničných folklórnych súborov mestom Nitra a vystúpenia účastníkov na javiskách v meste a jeho okolí.
„Poslaním festivalu je rozvíjať pozitívny vzťah k národným tradíciám, podnecovať tvorivý elán vo vysokoškolských folklórnych súboroch, konfrontovať dosiahnuté výsledky vo folklórnej záujmovej činnosti, vzájomne si vymieňať skúsenosti z práce so zahraničnými súbormi, nadväzovať s nimi priateľstvá a spoznávať život a problémy mladých ľudí vo svete“, povedal prezident festivalu doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD.
Záštitu nad festivalom prevzal prezident SR pán Ivan Gašparovič. Festival patrí medzi vrcholné folklórneho podujatia na Slovensku. Je výrazným obohatením širokej letnej palety kultúrnych podujatí na Slovensku, s rozsiahlym medzinárodným kontextom i dosahom.

Zdroj: http://www.ukf.sk