SEO s.r.o. Košice - prehľad seminárov február - marec 2020

11.02.2020

SEO s.r.o. Košice pripravuje vydanie špeciálnej n o v i n k y – p r a k t i c k á   p r í r u č k a VEREJNÉ OBSTARÁVANIE  v praxi Krok za krokom pre úspešné verejné obstarávanie 
s upozornením na zmeny,  ktoré prinesie novela zákona o verejnom obstarávaní.

Obsahom príručky sú  p o v i n n é   ú k o n y  pre jednotlivé postupy verejného obstarávania s dôrazom na úkony pri  postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou, ktorý nemá zákonom určené presné procesné pravidlá.

Príručka je svojím charakterom ojedinelá na trhu v SR.

Autorkou príručky je JUDr. Marta BUDIŠOVÁ, certifikovaná špecialistka na VO s celosl. lektorskou pôsobnosťou.

Cena príručky: 15,- €  

Formát príručky : A5

Rozsah : 85 strán

Zálohová  fa na objednanie príručky bude zverejnená na web.str. SEO s.r.o.: www.seosro.sk / príručky/, resp. obj. prijímame aj telefonicky na : M - 0905 416 805 ALEBO e-mailom na: seo@seosro.sk.

Prihlásiť sa môžete vyplnením a odoslaním priloženého formulára na e-mailovú adresu seo@seosro.sk

alebo na našej web stránke >TU< 

FEBRUÁR A MAREC 2020 POZEMKOVÉ ÚPRAVY A VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

 1.  21.2.2020 Odborový dom kultúry, Nám. mieru č. 1, PREŠOV ŠTÁT ROZBIEHA VYKONÁVANIE POZEMKOVÝCH ÚPRAV NA CELOM SLOVENSKU OD ROKU 2020 CHCETE O TOM VEDIEŤ VIAC
  Ing. Vladimír UHLÍK - predseda predstavenstva Komory pozemkových úprav SR, predseda predstavenstva zamestnávateľského zväzu geodézie a kartografie, zodpovedný projektant pozemkových úprav, konateľ spoločnosti vykonávajúcej pozemkové úpravy
  Prihlásiť online
   
 2. 26.3.2020 Odborový dom kultúry, Nám. mieru č. 1,PREŠOV Ako verejne obstarávať... Aj keď novela nebola schválená, od 1. 1. 2020 máme verejné obstarávanie trochu inak... S novinkami Vás oboznámime a poradíme
  Ing. Magdaléna SCHEBEROVÁ - certifikovaná školiteľka, s praktickými skúsenosťami v procese VO
  Prihlásiť online 

 3. 27.3.2020 IVVL, Podhradová 13/A, KOŠICE Ako verejne obstarávať...
  Aj keď novela nebola schválená, od 1. 1. 2020 máme verejné obstarávanie trochu inak... S novinkami Vás oboznámime a poradíme                                                   Ing. Magdaléna SCHEBEROVÁ - certifikovaná školiteľka, s praktickými skúsenosťami v procese VO                                                
  Prihlásiť online

                

 1. 31.3.2020 Dom techniky, Vysokoškolákov 4, ŽILINA Ako verejne obstarávať... Aj keď novela nebola schválená, od 1. 1. 2020 máme verejné obstarávanie trochu inak... S novinkami Vás oboznámime a poradíme   
  Ing. Magdaléna SCHEBEROVÁ - certifikovaná školiteľka, s praktickými skúsenosťami v procese VO
  Prihlásiť online

 

zdroj: Ing. Eva Tunegová SEO s.r.o., Tel. Fax.: 055/6711864, Tel. na školenia: 0911 416 805