Reminiscencie Medzinárodného workshopu znalostného manažmentu (IWKM) na VŠM

02.01.2020

Vysoká škola manažmentu (VŠM) zorganizovala „Medzinárodný workshop znalostného manažmentu“ už štrnástykrát. Spoluorganizátormi boli aj FHI EU Bratislava portál eFOCUS.
IWKM je už tradične príležitosťou na stretnutie odbornej komunity, ktorá sa zaoberá niektorou z tém znalostného manažmentu a e-learningu. V tomto roku bolo kľúčovou témou „Znalostní pracovníci v ére znalostí“ (Knowledge Workers in the Knowledge Era).
Workshop sa konal 7. – 8. novembra 2019 súbežne v Bratislave a v Trenčíne ako súčasť “Týždňa vedy a techniky na Slovensku”.

Tak ako aj minulý rok, konala sa tiež sprievodná akcia JOB FAIR, na ktorej sa prezentovali firmy a ponúkli študentom a absolventom VŠM zaujímavý program.

Zborník z workshopu, ako aj ďalšie informácie, nájdete na webovej stránke konferencie IWKM.

zdroj: Ing. Renata Janošcová, PhD.