Rektor Univerzity Komenského v Bratislave privítal majstrov sveta

26.01.2019

Vo štvrtok 24. januára 2019 privítal rektor Univerzity Komenského v Bratislave (UK) prof. RNDr. Karol Mičieta PhD., športovcov z radov študentov UK.