Profesor Brestič hovorí o účelovej snahe o diskreditáciu

22.05.2023

Vedúci Ústavu rastlinných a environmentálnych vied Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre Marián Brestič odmieta medializované obvinenia z porušenia vedeckej etiky a integrity. Podáva podnet na Etickú komisiu SPU, aby prešetrila obvinenia z plagiátorstva, ktoré voči nemu vzniesol predseda Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) Robert Mistrík.

Zároveň hovorí o účelovej snahe o jeho diskreditáciu. Zdôraznil, že vo vede pracuje 35 rokov a pravidelne sa umiestňuje na popredných miestach spomedzi slovenských vedcov v nezávislých svetových rankingoch. So žiadosťou o spoluprácu ho oslovujú aj vedci zo zahraničia. Spolu s docentom Marekom Živčákom sa dostal do rebríčka 1% najcitovanejších výskumníkov na svete (highly cited researchers), v ktorom bolo historicky iba päť Slovákov a v roku 2023 sa dostali na úctyhodné miesta v rebríčku researcher.com. Aj vďaka ich práci sa SPU v Nitre dostala po prvýkrát v histórii do Shanghajského rebríčka medzi 400 - 500 najlepších univerzít v oblasti poľnohospodárskych vied.

Časť predsedníctva APVV na čele s Mistríkom vyčíta profesorovi Brestičovi tri retraktované (stiahnuté) články z časopisu Plos One, z toho v jednom majú byť niektoré pasáže údajne plagiátom. V spoločnom stanovisku žiadajú vládu, aby ho odvolala v prípade, že zotrvá vo svojej funkcii člena predsedníctva APVV. Marián Brestič sa o stiahnutí článkov a o možnom pochybení v texte dozvedel až z médií. V článkoch bol jedným z desiatich alebo viac spoluautorov v pozícii mentora, nie prvého alebo korešpondujúceho autora. „Nad vzniknutou situáciou vyjadrujem poľutovanie, avšak nie som si vedomý pochybenia z mojej strany. Svoje vedecké články vždy píšem s najlepším vedomím a svedomím. V akejkoľvek práci sa môžu vyskytnúť chyby, aj vo vedeckej. Zrejme sa takej dopustil niektorý z autorov článku, v ktorom figurujem ako spoluautor, čo mi je osobne ľúto a prekvapilo ma to,“ hovorí profesor Brestič.

Poukazuje na to, že všetkých spoluautorov osobne nepozná, čo je pri vedeckých článkoch bežná prax, pretože do jedného článku môže prispieť niekoľko autorov, často z rôznych vedných odborov, ktorí sa osobne nepoznajú a pochádzajú z rôznych krajín. „Kontrola spoločného výstupu je úlohou editora vedeckého časopisu, ktorý v tomto prípade zlyhal,“ podčiarkol M. Brestič. Vylučuje tiež, že by poznal alebo si vyberal editorov článkov, keďže časopis Plos ONE ich má viac ako 10-tisíc a autori meno editora nepoznajú. Ako jeden z mnohých autorov ani nevkladal článok do systému. Zároveň podotýka, že v uplynulom roku tento časopis stiahol celkom 788 článkov, 148 iba v rokoch 2021 - 2022, a to hlavne pre pochybenie v procese hodnotenia a konflikt záujmov, za čo však nesie plnú zodpovednosť editor a vydavateľ. „V tomto časopise už určite na základe negatívnych skúseností publikovať nebudem. Odmietam však tento „hon na čarodejnice“, ktorý vytvára nebezpečný precedens aj pre ďalších vedcov do budúcnosti,“ uviedol.

V stanovisku časti predsedníctva APVV sa spomína článok Advances in Input Managment for Food and Environmental Security, ktorý má 20 autorov, jedným z nich je profesor Brestič. Ako vysvetlil, ide o kapitolu v knihe. „Práca koordinovaná profesorom Sabaghom z Egypta je súborom poznatkov, nie je to experimentálna práca. Cituje jeden článok, ktorý možno považovať za nie podstatný a ktorý tam vniesol jeden zo spoluautorov. Nakoniec, vedec môže vo svojich vedeckých prácach citovať aj Bibliu alebo akýkoľvek dokument, ku ktorému má vzťah. Na tento druh hodnotenia sú tu redakčné rady, hodnotitelia a nie predseda APVV,“ argumentuje M. Brestič.

Počet článkov

Profesor Brestič bol v médiách opakovane napádaný aj pre údajne príliš veľký počet publikovaných vedeckých článkov. „Ja sa pýtam, koľko článkov je príliš veľa. Čo sa u nás na Slovensku môže javiť ako veľké číslo, je vo svete bežnou praxou,“ reagoval. V roku 2019 publikoval 17 článkov, v roku 2020 to bolo 30. Najvyšší počet publikovaných článkov mal v roku 2021 – spolu 87. Profesor však zdôrazňuje, že išlo o spoluautorstvo na 87 publikáciách. Najvyšší počet autorov na článok bol v týchto prípadoch 20, najmenej boli štyria. Priemerne vychádza 10,75 autora na jeden článok a priemerný podiel na článku predstavuje 9,3 %. Prepočítaný kumulatívny publikačný výstup pri započítaní podielov je tým pádom 8,09 článku. Autori pochádzali z 37 krajín sveta. M. Brestič upozorňuje tiež na to, že išlo o obdobie covidovej pandémie, kedy mali vedci viac času venovať sa publikačnej činnosti. V roku 2022 mal podiel na 58 článkoch a v roku 2023 mu vyšlo zatiaľ 12 článkov. „Podotýkam, že 30 publikovaných odborných textov ročne nie je ničím neobvyklým vo vedeckých kruhoch vo svete. Stačí si pozrieť počty článkov svetových výskumníkov v oblasti Plant Science and Agronomy na poprednom portáli venovanému výskumu Research.com, ktorý zverejňuje rebríček najlepších svetových vedcov,“ uviedol M. Brestič. Výrok R. Mistríka o tom, že napísal článok každé štyri dni, pokladá za absurdný a zavádzajúci.

Marián Brestič hovorí, že útoky na jeho osobu odštartovali v čase, keď bola schválená jeho nominácia do Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie. Začalo sa to e-mailami z nevierohodných adries, ktoré upozorňovali na jeho údajné prešľapy. „V tom istom čase sa začali aj priame útoky predsedu APVV Roberta Mistríka na moju osobu,“ skonštatoval.

Proti neštandardnému postupu predsedu APVV Mistríka a časti predsedníctva otvorene vystúpil člen predsedníctva APVV Tibor Gregor z Klubu 500. Ako uviedol, zásadne nesúhlasí so stanoviskom časti predsedníctva APVV. „Tak, ako som prezentoval aj na rokovaní predsedníctva, som presvedčený, že posudzovanie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa etiky jednotlivých členov predsedníctva nepatrí do pôsobnosti ani do náplne práce predsedníctva ani jej členov,“ skonštatoval. Vyzývanie vlády na odvolanie považuje T. Gregor za neprijateľné. Poukazuje na to, že vláda môže odvolať člena predsedníctva len v prípadoch právoplatného odsúdenia za úmyselný trestný čin, uloženia nepodmienečného trestu odňatia slobody, z dôvodu nečinnosti, pre porušenia povinností vyplývajúcich z konfliktu záujmov, resp. na návrh ministra školstva (ak ide o zástupcu ministerstva školstva), alebo na návrh predsedu vlády (ak ide o zástupcu rady pre vedu, techniku a inovácie).

Ponúka svoje členstvo v APVV aj v RVVTI

„S cieľom upokojiť atmosféru som ochotný vzdať sa svojho členstva v Agentúre na podporu výskumu a vývoja aj v Rade vlády pre vedu, techniku a inovácie. Nie z dôvodu pochybenia, ale preto, že nevidím zmysel hľadať spoluprácu v deštruktívnom prostredí plnom intríg a ohovárania. Som človek, ktorý celý život hľadá možnosti pre spoluprácu, riešenia problémov a pozerá do budúcnosti,“ zdôraznil profesor Brestič. S cieľom očistiť svoje meno chce, aby sa Etická komisia SPU zaoberala aj poslednými obvineniami, ktoré voči nemu vzniesol predseda APVV. Etická komisia SPU zasadala už 16. novembra 2022, kedy sa zaoberala v tom čase aktuálnou témou retraktovaných článkov z časopisu Plos One. „Etická komisia na základe verejne dostupných informácií z časopisu Plos One a vyjadrenia dotknutých zamestnancov SPU v Nitre zdieľa názor, že nedošlo k porušeniu zásad publikovania a publikačnej etiky zo strany dotknutých osôb v uvedenom časopise. Ako spoluautori článkov nemali žiadny dosah na samotný redakčný proces v prípade publikovania a neskôr stiahnutia už publikovaných vedeckých článkov v časopise Plos One,“ skonštatovala komisia vo svojom stanovisku.

Zdroj: http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/profesor-brestic-hovori-o-ucelovej-snahe-o-diskreditaciu