Príprava metodiky financovania vysokých škôl už začala

16.06.2015

Rektori najväčších výskumných univerzít sa dnes stretli s ministrom školstva Jurajom Draxlerom, aby diskutovali o príprave metodiky financovania vysokých škôl na budúci rok. Ministerstvo tak začína pracovať na metodike oproti minulým rokom s predstihom, aby na vysokých školách opäť nedošlo k rozpočtovému provizóriu.
„Mesiac jún bude obdobím intenzívnych rokovaní s predstaviteľmi akademickej obce a intenzívnej technickej práce na ministerstve tak, aby sme v septembri predložili kompletnú metodiku,“ povedal Draxler. Rektori zároveň vyjadrili požiadavku, aby rezort školstva pripravil rámce pre dlhodobé financovanie univerzít.
Minister rektorov zároveň informoval, že na budúci týždeň dôjde k transformácii Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ k vytvoreniu Výskumnej agentúry, cez ktorú sa bude čerpať štrukturálna pomoc pre oblasť vedy a výskumu. 
Vytvorenie tejto inštitúcie predpokladá národná Stratégia pre inteligentnú špecializáciu (RIS 3). Minister a rektori sa zhodli na tom, že je dôležité navyšovať váhu súťažného financovania vo financovaní vysokých škôl. Minister rektorov uistil, že ako prvý krok bude jeho snaha o navýšenie objemu prostriedkov, ktorý na vysoké školy ide prostredníctvom grantovej Agentúry pre podporu vedy a výskumu (APVV).

Stretnutia sa za vysoké školy zúčastnili:
Rudolf Kropil (SRK), Anton Čižmár (TU KE), Karol Mičieta (UK BA), Robert Redhammer (STU BA), Peter Bielik (SPU Nitra), Milan Trunkvalter (ŽU Žilina) a Ladislav Mirossay (UPJŠ).