Prezident SR vymenoval M. Fikara za rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

02.02.2019

Akademický senát STU zvolil  Miroslava Fikara za kandidáta na rektora STU 3. decembra 2018, pričom volil  z troch kandidátov.
Vo svojom volebnom programe uviedol, že úlohou vedenia univerzity je posilniť postavenie univerzity tak, aby bola rešpektovaným partnerom v európskom kontexte.

Miroslav Fikar pôsobí na STU od roku 1989, od roku 2006 vo funkcii riaditeľa Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky FCHPT STU.

Prezident  súčasne vymenoval aj rektorov a rektorky ďalších piatich slovenských univerzít.

Zdroj: https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/prezident-sr-vymenoval-m.-fikara-za-rektora-stu.html?page_id=12599