Predseda parlamentu a minister školstva sa zaujímali o vedu, výskum a vzdelávanie na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre

23.11.2023

Výskumné centrum AgroBioTech Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitry navštívil vo štvrtok 23. novembra predseda parlamentu Peter Pellegrini a minister školstva, vedy, výskumu a športu Tomáš Drucker.

Hostí v sprievode predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislava Becíka privítala na pôde univerzity rektorka Klaudia Halászová. V úvode ich oboznámila so štruktúrou univerzity, jej zameraním, aktuálnymi projektmi a využívaním finančných zdrojov zo štátneho rozpočtu a prostriedkov Európskej únie. Zdôraznila, že SPU sa usiluje ísť v trende výskumnej univerzity, ktorá úzko spolupracuje s praxou. Hosťom priblížila úspešne zrealizované projekty univerzity, medzi ktoré patrí Zelená infraštruktúra na zelenej univerzite, Kreatívne centrum SPU zamerané na architektúru, zelený dizajn a reklamu, rekonštrukcia Študentského domova Antona Bernoláka či rekonštrukcia bazéna Centra univerzitného športu SPU. Témou rozhovoru boli aj otázky súvisiace s vedeckovýskumnými projektmi univerzity. „SPU patrí k desiatim najúspešnejším univerzitám na Slovensku v projektoch Horizont. Podali sme projekty, na ktoré sa usilujeme získať z Plánu obnovy a odolnosti 38 miliónov eur. Veríme, že budeme úspešní,“ uviedla rektorka.

Predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini vyzdvihol, že Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre úspešne využila transformáciu a ide s pulzom doby. „Profilácia na poľnohospodárstvo je veľká hodnota, ktorú univerzita vytvára. Štát by si mal objednávať služby od univerzity, ktorá pôsobí ako dôležitý regionálny subjekt, lebo kreuje život v regióne,“ povedal.

Minister školstva Tomáš Drucker zdôraznil, že do vysokých škôl musí štát investovať. Poukázal na to, že investície do vedy a výskumu sú na Slovensku dlhodobo pod priemerom Európskej únie. „Tvárime sa, že na vedu a výskum dávame 0,2 % HDP. No na skutočnú vedu a výskum však z toho nejde skoro nič,“ skonštatoval. Šéf rezortu školstva sa zaujímal o výsledky vedeckej práce SPU, podmienky pre vzdelávanie a výskum, ako aj o spoluprácu so súkromným sektorom. Zdôraznil nevyhnutnosť motivovať firmy, aby investovali do vedy a výskumu. Načrtol aj priority ministerstva, ktoré sú zapracované do Programového vyhlásenia Vlády SR.

V diskusii sa hovorilo aj o ďalších problémoch a rezervách sektoru školstva, ako je nevyhnutnosť prepojenia stredného odborného školstva s univerzitami, potreba kvalitnejšieho marketingu na univerzitách a vzdelávania obyvateľov v otázkach zdravej výživy.

Na záver si hostia prezreli vybrané laboratóriá Výskumného centra AgroBioTech a ocenili špičkové prístrojové vybavenie, ako aj vedeckovýskumné projekty, ktoré sa tu realizujú. Ochutnali tiež vlastné univerzitné pivo, ktoré varí AgroBioTech vo svojom experimentálnom pivovare.

Foto: Matúš Bilčík

 

Zdroj: http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/predseda-parlamentu-a-minister-skolstva-navstivili-spu