Prednostka Kliniky detskej hematológie a onkológie ocenená prezidentkou SR

09.01.2023

Pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky ocenila dňa 1. januára 2023 prezidentka SR Zuzana Čaputová 28 osobností z rôznych oblastí spoločenského života. Medzi nimi je aj Alexandra Kolenová z Lekárskej fakulty UK.

lexandra Kolenová je prednostkou Kliniky detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH. Od prezidentky si prevzala Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj SR, najmä v oblasti zdravotníctva.

Medzi ocenenými osobnosťami bol napríklad aj prvý slovenský prezident Michal Kováč, osobnosti z oblasti vedy, kultúry, zdravotníctva, športu a ďalší.


 
 
Zdroj: www.prezident.sk

Zdroj: https://uniba.sk/spravodajsky-portal/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/prednostka-kliniky-detskej-hematologie-a-onkologie-ocenena-prezidentkou-sr/